52 53 N°. 1 N°. N°. N°. 471 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 378 379 380 381 491 492 493 495 496 497 498 500 501 502 503 504 505 506 507 511 515 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 420 421 422 423 424 425 426 427 430 432 N°. 437 tot 515. 437 438 439 440 441 442 443 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 461 462 463 464 466 468 469 470 475 477 479 480 481 482 482a A. Vingerling, 484 485 486 487 488 489 490 322 323 324 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 339 340 341 312 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 N°. 358 tot 381. 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377 NAMEN EN BEROEPEN. L. van den Heuvel, arbeider. K. Lissen dorp, touwslager. S. van Eijk, koopman. W. R. Gersie. tuinman. J. Pouw, arbeider. A. Vergeer, J. Kastelein, visscher. A. Koppendraaijer, touwslager. H. Slange, smid. M. Ridder, spoorwerker. A. Eindhoven, timmerman. C. Peute, mandenmaker. A. J. Jaarsveld, bouwman. M. Baars, arbeider. L. J. Boot, stoker A. Turken burg, koopman. H. Walthie, borstelmaker. A. Alfenaar, koopman. E. de Jong, touwslager. E. de Jong, fabriekwerker. T. P. Bos, Wed. A. Rietveld—van Leeuwen. D. van Kleeff, smid. P. Bruikman, fabriekwerker. J. de Jong, arbeider. J. Snaterse, spoorbeambte. Chr. Jansen, arbeider. F. Stolk, Wed. Teeuwen—la Force. Wed. v. Leeuwen—Hoogenboom. A. van Vliet, arbeider. F. de Weger, winkelier. Karnemelksloot. K. de Haan, hekelaar. W. Furrer, fabrikant. J. van der Kist, blikslager. J, Westbroek, arbeider. A. van Balen, kistenmaker. Wed. v. d. Akker—van Loon. J. A. Raapis, visscher. Pa. Ma. Van ’tHof. W. de Bruin, arbeider. A. Treels, kuiper. W. van Gulik, werkman. J. de Groot, arbeider. H. Jansen, koopman. W. Heij, sleper. J. Vergoed, arbeider. Wed. den Held—Prins. M. den Ouden, arbeider. J. B. L. Westerhuis. J. Ham, arbeider. NAMEN EN BEROEPEN. S. J. den Edel, koopman. H. J. van Balen, metselaar. J. Vons, metselaar. G. Heerkens, touwslager. H. van der Linden, spoorwerker. C. van der Kleijn, touwspinner. T. Willemse, spoorwachter. J. F. de Mol, koekbakker. K. Tuinenburg. J. Koolmees, arbeider. Karnemelksloot. T. Boudenstein, arbeider. J. F. A. Swanenburg, arbeider. Wed. van Hofwegen—Bijleveld. A. Vogt, smidsknecht. L. Brouwer, aannemer. N. van Eijk, arbeider. J. Prins, boomkweeker. C. van Leeuwen, arbeider. G. Klopper, olieslager. Wed. Oosterling—Straver. F Herscbe, schoenmaker. C. Gastelein, arbeider. J. van den Heuvel, schipper. H. J. Schoonderwoerd, werkman. P. Verbij. P. Blazer, sigarenmaker. A. de Jong. J. Castelein, arbeider. J. D. Maasland, timmerman. L. de Bruin, G. A. Fischer, leerlooier. K. Binnendijk, pijpmaker. Wed. J. de Kruif—Uithof. Wed. Verbij—Blom. J. de Kruif, bouwman. Wed. de Jong—de Vries. J. de Vries, bouwman. C. P. W. Dessing. aannemer. J. Boer, gep. militair. J. G. Schoonderwoerd, schoor steenveger M. van den Berg, timmerman. J. Bulk, bouwman. 4716 J. de Bruin, metselaar. 471c G. van Wingerden, metselaar. S. de Beer, reiziger. 471 <7 W. N. J. van Helden, muziekm. 471c W. Uelses, particulier. 471/ E. Nobel, koopman. 471# P. Sanders, timmerman. m H. Sw ieb, bode. NAMEN EN BEROEPEN. C. B. Doesburg, houtdraaier. i D. L. Brouwer, timmerman. i H.van Kooy, arbeider. A. Okkers, touwslager. N°. 382 tot 436. Vierde Kade. Wed. Gielhuis—Janmaat. W. H. Knaapen, bleekersknecht. J. Furrer, kuiper. Wed. Heemskerk—Kaptein. A. Klopper, timmerman. G. J. van der Linden, bleekerskn. J. Boere, arbeider. 1 A. F. Lafeber, timmerman. P. N. Reebeen. gep. militair. M. I. van Leeuwen, touwslager. L van Duuren, D. van Leeuwen, opperman. 11. J. Verblaauw, verver. J. Schoonderwoerd, touwslager. J. Moerings, spoorwegwerker. G. Brenkman, pottenbakker. C. Koolmees, olieslager. F. G. Nieuwland, sigarenmaker. J. Hooimeijer, verver. J. J. Broer, schoenmaker. H. de Vries, pottenbakker. T. van Es, arbeider. M. A Holthuizen, hekelaar. F. E. J. Brydag, fabriekwerker. 406« G. Streng, arbeider. 4066 P. G. Mullaart, touwslager. 406c K. Hey, smid. 406*/ G. Broekhuizen, touwslager. 406c P. van der Tuin, 406/ A. Lafeber, timmerman. 4067* S. de Vet, arbeider. 406* W. Sirre, metselaar. 406# L Straver. molenaarsknecht. H. Straver, arbeider. P. Broekhuizen, M. de Lange, J. Aret, werkman. H. Jaspers, sigarenmaker. C. den Edel, vleeschhouwer. J. Reu rings, arbeider. J. van Leeuwen, opperman K. Schinkel, stoker. P. J. Jetler, visscher. C. van der Wolf, arbeider. A Schouten, I. Kruisheer, winkelier. G. N. Kruisheer, onderwijzer. NAMEN EN BEROEPEN. 472a H. Rijkelijkhuizen, veehouder. 473 A. Dekker, bouwman. 473a G. C. van Leeuwen, tuinman. H3b G v. d. Bos, arbeider. W. Loendersloot, arbeider. A. Sanders, timmerman. Wed. Kersbergen—van Nes. A. Kwinkelenberg, ambt.beleenb. Wed. Verhoog—Kloot. S. Lafeber, koopman. A. Borst, landbouwer. J. van den Bosch, arbeider. I. Brokaar, gep. serg.-maj. A. van der Laan, arbeider. Wed. Verbree—Pellekoren. G. de Groot, bouwman. Ph. J. Bouw'er, verversknecht. P. W. Bouwer, onderwijzeres. F. W. Essenbaggers, bode. J. van der Wal, koopman. M. G. Emeis Jr., onderwijzer. A. van Vegten, bouwman. G. Castelein, visscher. J. Matse, arbeider. J. Potuit, veehouder. J. Okkerse, bouwman. B. Mullaart, metselaar. F. Janssen, timmerman. P. C. A. Krijnberg, sigarenmaker. Wed, van Vlaardingen—Schriek. J. van Vliet, koopman. J. de Vries Robbé, agent. 506a Wed. G. van Dam. 506c G. M. Borsteegh. 506*7 Mej. C. A. van Vollenhoven. 506c J. de Bruin, kleermaker. 506/ G. F. Tijbout, sluiswachter. 506# J. van der Laan, schipper. 5067* J. Broer, tuinman. 506# F. en A. Cleijpool. L. de Boer, Aaministr. Mil. Hosp. C. van der Klein, stalhouder. W. G. Reuhl, timmerman. N°. 516 tot 608. Fluweelensingel. 516 H. J. Steenbergen, gymn.-onderw. 517 J. van Dantzig, koopman. 517a J. N. Konings, timmerman. 517c P. v. d Heuvel, commissionnair. 517*7 W. K. F. de Jong, timmerman. 517c Wed. Davids—de Haas. Wed. Bouwman—Davids.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 35