55 54 WIJK WIJK S. RR. 564 565 566 567 611 612 613 614 615 616 3 4 5 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 598 602 603 604 3S19719ÜÜ .J 540 541 543 544 519 520 521 522 523 524 525 528 531 532 533 534 535 536 537 538 539 569 570 571 572 574 575 576 577 578 579 580 581 583 584 585 N°. 55 56 122 123 124 125 126 127 129 130 131 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 bouwman. la J. Rijkeïgkhuizen. Ny. 1 tot 161. Boomgaardstraat. 1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 52 545a J. Jansse. 546 - 547 548 549 550 551 552 553 555 556 558 560 562 563 NAMEN EN BEROEPEN. C. van Wijk, veehouder. H. van der Starre, koopman. E. van der Laan, schipperskn. H. de Bruijn, werkman. J. T. Jansen, fabriekwerker. C. de Jong, metselaar. Wed. Wolfers -Pot. J. de Gruijl. metselaar. M. J. van Zutpheo, klerk. D. van der Wijden, arbeider. A. de Frankrijker, J. Oostenrijk. G. L. Hammer, timmerman. H. P. van der Pool, verver. J. Slobbe, touwslager. G. Castelijn. arbeider. G H. Walthie, - Wed. v. d. Slujjs— de Groot. Wed. Heij—Zieleman. Wed. van Vliet—v. d. Starre. H. J. Blok, olieslager. J. van Balen, werkman. L. Franken, winkelknecht. M B. Dekker, fabriekwerker. T. Sanders, letterzetter. L. Signer, boekdrukker. P. van Vliet, hennepbeuker. T. Dijksman, smid. J. A. L. Stringa, hospitaalbed. W. Zeverboom, opperman. A. van Rosmalen, ziekenoppass N". NAMEN EN BEROEPEN. 311/ Mej. H. L. J. Bar. 318 M. J. de Gidts, kantoorbediende. 318a J. H. B. Spaanderman,muz.ondw. E. van Straaten. M. .1. de Jong, timmerman. S. P. v. Leeuwen, sigarenmaker. D. van der Koogh, kuiper. J. van der Klis, metselaar. D. Hortensius, werkman. B. Vergunst, timmerman. .1. F. Daalmans, bleeker. Joh. Borst. P. van der Pol, bleeker. J. Mast. A. Roozeboom, leeraar R. H. B. J. J. de Mink, kantoorbediende. P. A. Burghout, timmerman. H. P. N. Koemans. H. Wildeboer. predikant. J. P. v. Dugteren, ontvanger bel. buitengemeenten. A. van Mens, olficier v. gezondh. Gh. Robette, fabrikant. H. Ripping, veearts. Wed. de Jong—Veldhuizen. 314a C. D. Julius. 3i5 Wed. van der Lee—de Konlng. A. Vrijlandt, fabrikant. G. Jaspers, bleeker. H. J. de Vries, bakker. J. Kolsler, sigarenmaker. J. D. Emeis, onderwijzer. M. Hornes. Wed. A. Jonkheid—v. Eeuwen. J. F. Lantzendorfïer, emer. pred. P. van Straaten, bleeker. J. H. van Straaten, Wed. van ’t Riet—de Jong. W. Julius, Directeur R. H. B. Mevr. Wed. Klem—de Groot. D. de Goederen. D. Buisman, gep. rijksambt. Wed. M. G. Emeis—Veenendaal. J. H. v. d Voort, leeraar R.H.S. G. J. de Jong, telegrafist. D. de Jong, pottenbakker. 85 Weil. Both—de Groot,bouwvrouw. 8e C. M. van Vlaardingen, tuinier. 8<1 C. Erberveld, bouwman. TT I»..cnnr 9a J. Goudkamp, arbeider. 10 A. van Mastwijk, veekoopman, bouwman. NAMEN EN BEROEPEN. K. van der Voorden, arbeider. G. van Hoorn, passementwerker. F. Stolwjjk, werkman. H. Looijaard, koopman. Wed. van der Hoogt—Zwart. Wed. Treure—Baas. C. F. v. d. Mee, korp. hospitaalbed. C. Doest, werkman. A. Woerlee. timmerman. J. Spruit, J. G. Warns, gepens. militair. W. Seevers, arbeider. W. H. Versteeg, bediende. S. Vermeö, koopman. C. Noorlander, werkman. C. Breedijk. arbeider. L. van Rijswijk, metselaar. H. Spee. pijpmaker. S. van Vlaardingen, touwslager. G. W. Kuijt, bleekersknecht. J. de Jong, touw spinner. C. J. van Leeuwen, werkman. H. J. van VfeeWen,tabakskerver. W. F. Blok, arbeider. P. de Wit. A. Scharloo, stukadoor. H. G. Brinkman, kuiper. N. van der Heij, pijpmaker. K. van der Steegt, arbeider. P. van den Dungen. J. van Elk, tuinman. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 367a A. M. C. Bujjze, onderwijzeres. K«o J. C. Leerin'tveld, bleeker. Wed. de Vos—Bruistens. J. IJpelaar Pz„ fabrikant. H. W. F. Bonte, leeraar R.H.B. C. A. Spruit, sigarenfabrikant. A. J. Schouten, aannemer. J. G. Arentz, muziekmeester. F. W. Raabe, leeraar R. H. B. R. Leopold, hoofd eener school. W. F.Carrière bodebegrafenisf.. C. L. W. van Niel Schuuren. A. de Boom. J. Mulder, letterzetter. M. A. Lankhorst, gep. milit. C. Luijendijk, timmerman. 383a L. Beijl, kantoorbediende. J. Bos, blokmaker. A. C. v. d. Want, fabriekwerker. M. Natzijl, bakkersknecht. H. van Dam, arbeider. B. Leer in 't Veld, bleeker. A. J. G. Verbeek, Wed. Both—de Graaf. A. Kaptijn, koopman. A. Olifiers. M. P. Verton, banketbakkersbed. A. H. G. Murray. J. J. Peeters, bleeker. F. H. Peeters. Wed. Nichting—van Leeuwen. Wed C. Nichting—Jaspers. 604a H. Robberse, onderwijzer. 605 W. B. S. Reede, luit, infanterie. 606 Mevr. Wed. Kesper—Stortzer. L. A. Kesper, Conrector Gymn. 607 E. Kortenoever, fabrikant. 608 J. D. Rijk, opzichter stoomgem. N°. 609 tot 616 Hanenpraai. W. van Eek, stoker. E. Oostenrijk, machinist. A. Kwinkelenberg, arbeider. H. J.vanden Bos. sigarenmaker. G. A. Mulder, houtzager. P. Stoppelenburg, klompmaker. N°. 1 tot 7. Goejanverwellendijk. N°. 'NAMENEN BEROEPEN. 1 H. Sluijter, brugwachter. 2 P. Ooms, koopman. ia van Dam, bouwman. J. van der Laan, molenaar. J. de Korte, bouwknecht. J. de Korte, arbeider. 3a G. de Jong, 6 H. Peters, 7 D. Zuijdam, N°. 8 tot 20. Voor Willes. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 8a C. Rijkelijkhuizen. bouwman. 85 Wed. Both—de Groot,bouwvrouw. 8c C. M. van Vlaardingen, tuinier. V.. r.iuci »ciu, C. H. Bardelineijer, spoorwerker. A. van Mastwijk, veekoopman. 10a B. Boere, 11 L. Erberveld, 12 B. Streefland,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 36