PLAATSELIJK BESTUUR. Hoofdkiesdistrict „GOUDA” voor de Provinciale Staten. Hoofdkiesdistrict „GOUDA” voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. COMMISSARIS DES KONINGS, GEMEENTERAAD. 58 59 Vertegenwoordiger. 1892. In Sept. 1889. In Sept. 1893. Bode. H. C. Edauw. Stand. 1- 1.15 iTOlOS' ,S1 Mr. C. FOCK, Resideerende te s-Gravenhage. Audiëntie, Zaterdag te 11 uren in het hotel van het Gouvernement, Korte Voorhout. ns-iu lo asgfib arte wsiiflehad go newimT 0,75 12- Burgemeester en Mr. J. H. v. Mierop. G. Straver. C. C. H. Prince. H. Jager. Dr. F. H. G. van Iterson. Mr. A. A. v. Bergen IJzendoorn. J. M. Noothoven van Goor. Dr. H. IJssel de Schepper. C. Ho ogenboom. H. W. G. Koning. W. Lotsy. G. A. Oudijk. W. J. Fortuijn Droogleever. H. G. Hoefhamer. A. K. v. d. Garden. A. van Veen. en Vrijdag des Ambtenaren van den Burgerlijken Mr. J. H. van Mierop. W. Lotsy. Vertegenwoordigers. Mr. A. A. v.Bergen IJzendoorn (Gouda), 4J11H 18651889. G. A. v. Houweninge Gz. (Moordrecht), 4 18711889. A. Knijff Hz. (Rietveld),7 18741892. R. Blok, (Lekker kerK),29 Jan. 1878-1889. J. J. Lazonder, (Schoonhoven), 11 Mei 18861892. A. v. Walsum Kz., (Krimpen a\dIJsel), 11 1886-1892. DAGELIJKS BESTUUR. Mr. A. A. v. Bergen IJzendoorn, Burgem. (r Juni 1864) 1888. J. M. Noothoven van Goor, Wethouder. 1890. Wethouder. 1893- Wethouders vergaderen Dinsdag namiddag ten 1 ure. Orde van aftreding. In Sept. 1891. Voor de samenstelling van beide Hoofdkiesdistricten met opgave van aantal inwoners en kiezers, ziet men aan het einde van den jaargang. j/* 4.7. 'x 'i «Tdl o Mr. A. A. v. Bergen IJzen doorn. J. M. Noothoven van Goor. Zegel- en Legeskosten der Extracten uit de Registers van Geboorte, of Overleden, ongelegaliseerdf Idem van Huwelijk en Echtscheiding, buiten de kosten van Regis tratie of Legalisatie. - Bewjjzen van Huwelijksaangiften, of van gedane Huwelijksafkondi gingen - Trouwen op buitengewone dagen of uren. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 38