J 6i 60 Marktmeester van de Varkens. L. Binnendijk. C. C. H. Prince. het Stoombootenveer. Pachter van Vuilnis. C. Furrer. Sluiswachter aan de I Jselhaven-Sluis, de donkere Sluis de Haastrechtsche Brug. H. Sluiter. A. Smits. Commies. F. Welter. H. Bouters Sr. Schatter der Lokalen waar Sterken Drank verkocht wordt. Gemeente-Bouw meester. D. L. Cats. Kantoor Raadhuis, geopend van. 10 tot 3 uur. Controleur der scheepvaartrechten, tevens belast met de functien van havenmeester. Dr. H. IJssel de Schepper. G. A. Oudijk. Gaarders der Rechten op het bevaren J. A. Raabe. M. Belonje. Marktmeester van de Jaar- en Weekmarkten. C. P Barneveld. PLAATSELIJKE BETREKKINGEN VAN VER SCHILLENDEN AARD. L. Burgersdijk. Boekhouder-Opzichter bij de Fabricage. C. J. P. Spruijt. GAARDERS VAN PLAATSELIJKE INKOMSTEN. Waagmeester. PLAATSELIJKE GELDMIDDELEN. Ontvanger. van den Turfsingel en de Gouwe. P. C. B. W. Verschoor, Adsistent- Gaarder. Commissie van bijstand in het beheer der Stedelijke Gasfabriek. De Burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Voorzitter. Pachter van het Schutgeld J. Kalkman Sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat. P. Zuidveld. m van en het herzien der Plaatse- overtreding straf is bedreigd. Dr. F. H. G. van Iterson. Mr. J. H. van Mierop. C. C. H. Prince. Commissaris van C. van der Groef. Tolgaarder aan Commissaris van aan het Reeuwijksche Verlaat. en die bij het Gemeente-Archivaris. Mr. D. N. Brouwer. oiuiowauiiböi- aan ue iwaoïnavoii-oiuio, ue uuiik Amsterdamsche Veer. G. J. van der Linden. Commissie belast met het ontwerpei lijke Verordeningen, tegen wier De Burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Voorzitter. W. J. Fortuijn Droogleever. PLAATSELIJKE SECRETARIE. Mr. D. N. Brouwer, Secretaris. Personeel der Secretarie. C. J. G. L. von Sternbach, hoofdcommies W. Kromhout Jr i“e Commies. B. Begeer Bz. 2de Commies. A. A. van Dorth en S. de Geus, Commiezen. wege de Gemeente bij de Goudsche Water leiding Maatschappij. Marktmeester van de Bloem-, Groenten-, Aardappel-, Turf-, Hout en Vischmarkt. T. Kruisheer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 39