ALMANAK VOOR HET SCHRIKKELJAAR 1888. 21 Dingd JANUARI. FEBR. NOVEMB. MAART. OCTOBER DECEMB. APRIL. JULI. AUGUST. SEPT. MEI. JUNI. 11 Zond. 12 Zaterd. 15 Woens. 19 Zond. 20 1). EK. 22 Dinsd. 24 Bond. 24 Zond. 24 Dinsd. 25 Zond. 26 Zond. 26 Woens. 29 Woens. 29 Dond. 30 Zaterd. 31 Zaterd. 27 Dinsd. 28 Woens. 14 Dinsd. 15 Woens. 16 Dond. 25 Zaterd. 26 Zond. 27 Maand. 1 Dond. 2 Vrijdag 3 Zaterd. 4 Zond. 5 M. LK. 6 Dinsd. 7 Woens. 8 Dond. 9 Vrijdag 11 Zaterd. 12 Zond. 22 Maand. 23 Dinsd. 30 Dinsd. 31 Woens. 23 Z. VM. 23 M.VM. 23 Dond. 21 Vrydag 24 Maand. 24 Woens. 24 Zaterd. 1 Zond. 2 Maand. 3 Dinsd. 4 Woens. 5 Dond. 6 V. LK. 7 Zaterd. 8 Zond. 9 Maand. 10 Dinsd. 28 V. LK. 29 Zaterd. 29 Maand. 29 Dond. 30 Zond. 18 Dond. 19 V. VM. 20 Zaterd. 14 Maand. 15 Dinsd. 16 Woens. 17 Dond. 18 V. EK. 19 Zaterd. 1 Vrijdag 2 Z. LK. 3 Zond. 4 Maand. 5 Dinsd. 6 Woens. 7 Dond. 8 Vrydag 9 Z NM. 10 Zond. 11 Maand. 12 Dinsd. 13 Woens. 14 Dond. 15 Vrijdag 16 Zaterd. 17 Z. EK. 18 Maand. 19 Dinsd. 28 Dinsd. 29 W. LK. 30 Dond 31 Vrydag 1 Woens. 2 Dond. 3 Vrydag 4 Zaterd. 5 Zond. 6 Maand. 7 D. NM. 8 Woens. 9 Dond. 1 Dinsd. 2 Woens. 3 D. LK. 4 Vrijdag 5 Zaterd. 6 Zond. 7 Maand. 8 Dinsd. 9 Woens. 10 Dond. 21 Maand. 21 Dond. 22 Vrydag 22 Zond. 28 Maand. 28 Dond. 29 Dinsd. 30 Woens. 31 Dond. 25 Dond. 26 Vrydag 26 M. LK. 27 Zaterd. 28 Z. LK. 1 Zaterd. 2 Zond. 3 M.NM. 4 Dinsd. 5 Woens. 6 Dond. 7 Vrydag 8 Zaterd. 9 Zond. 10 M. EK. 11 Dinsd. 12 Woens. 13 Dond. 14 Vrydag 15 Zaterd. 17 Dinsd. 18 Woens. 19 Maand. 19 D. EK. 20 Vrydag 20 Zond. 21 Woens. 21 Zaterd. 22 Zond. 22 Woens. 22 Zaterd. 23 Zond. 1 Zaterd. 2 Zond. 3 Maand. 4 Dinsd. 5 Woens. 6 D. NM. 7 Vrydag 8 Zaterd. 9 Zond. 17 Maand. 18 I). VM. 19 Woens 20 Dond. 21 Vrydag 22 Zaterd. 23 Vrydag 23 Zond. 24 Maand. 25 Dinsd. 26 W.LK. 27 Dond. 28 Vrydag 29 Zaterd. 30 Vrydag 30 Zond. 31 Maand. 1 Zond. 2 Maand. 3 Dinsd. 4 W. LK. 5 Dond. 6 Vrydag 7 Zaterd. 8 Zond. 9 Maand. 10 Dinsd. 11 W.NM. 11 V. NM. 12 M. NM. 12 Dond. 13 Vrydag 13 Zond. 14 Zaterd. 15 Zond. 11 Dinsd. 12 W. EK. 13 Dond. 13 Dinsd. 14 Woens. 15 Dond. 16 Vrijdag 16 Maand 17 Vrydag 17 Zaterd.- 18 Zond. 22 Dond. 23 Vrijdag 23 Maand. 23 Woens. 24 Vrydag 24 Zaterd. 25 Zond. 15 Zaterd. 16 Zond. 17 Vrijdag 17 Maand. 18 Zaterd. 18 Dinsd. 19 Woens. 12 Dond. 13 V. NM. 13 Maand. 14 Zaterd. 15 Zond. 16 Maand. 17 Dinsd. 18 Woens. 19 Dond. 18 Zaterd. 19 Zond. 20 Vrydag 20 M. EK. 22 Woens. 23 Dond. 1 Z. LK. 2 Maand. 3 Dinsd. 4 Woens. 5 Dond. 6 Vrydag 7 Zaterd. 8 Zond. 9 M.NM. 10 Dinsd. 11 Woens. 12 Dond. 13 Vrydag 13 Maand. 14 Zaterd. 14 D. EK. 15 Zond. 16 Maand. 16 Dond. 17 D EK. 18 Woens. 19 Dond. 20 Woens. 20 Vrydag 20 Maand. 20 1). VM. 21 Zaterd. 21 1). VM. 21 Vrydag 21 Zond. 26 Dond. 27 Woens. 27 Vrydag 27 Maand. 27 Dond. 28 Zaterd.- 29 Vrydag 29 Zond. - 30 M. LK. 31 Dinsd. 1 Maand. 2 Dinsd. 3 Woens. 4 Dond. 5 V. NM. 6 Zaterd. 7 Zond. 8 Maand. 9 Dinsd. 10 Vrydag 10 Maand. 10 Woens. '11 Dond. 12 V. EK. 13 Zaterd. 14 Vrydag 14 Zond. 15 Maand. 16 Dinsd. 24 Dinsd. 25 Woens. 25 V. VM. 25 Maand. 25 Woens. 25 Zaterd. 25 Dinsd. 26 Maand. 26 D. VM. 26 Zaterd. 26 Dinsd. 27 D. VM. 27 Vrydag 27 Zond. 28 Woens. 28 Zaterd. 29 Zond. 30 Vrydag 30 Maand. 21 Z. EK. 22 Zond. 23 Maand. 24 Dinsd. 25 Woens. 26 Dond. 27 Vryd. 28 Z. VM. 28 1). VM. 29 Zond. 30 Maand. 31 Dinsd. 1 Dond. 2 Vrydag 3 Zaterd. 4 Z. NM. 5 Maand. 6 Dinsd. 7 Woens. 8 Dond. 9 Vrydag 10 Z. EK. 11 Zond. 12 Maand. 13 Dinsd. 14 Woens. 15 Dond. 16 Vrydag 16 Zond. 17 Woens. 17 Zaterd. 18 Z. VM. 19 Maand. 20 Dinsd. 21 Woens. 22 Dond. 1 Woens. 2 Dond. 3 Vrydag 4 Z. LK. 5 Zond. 6 Maand. 7 Dinsd. 8 Woens. 9 Dond. 10 Vrydag 10 Zaterd'. 11 Woens. 11 Zaterd. 12 Z. NM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 3