Ó2 63 het Raadhuis. J. Blok. E. Overbosch. C. van Velzen. Keurmeester der Visch. N. Simons. J. Schuling. Opzichter van het Proveniershuis. Hooiweger. J. van Mensch. F. G. Tijbout. Onderhouder der uurwerken. Klokkenist. J. H. Vetter. J. H. Vetter. B. H. Maaskant. H. Bouwer. H. Bouwer. Dr. A. Romeijn. der Bruggen. K( D. van Straaten. L. Binnendijk. De Burgemeester, Voorzitter. Secretaris. H. C. Edauw. Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek. Grafmakers. H. Verbeek. Keurmeesters van het vleesch. N. Simons. Afslager der Visch. Rooimeesters. T. J. Koobs. Hulp-Lijkdragers. M. Zwambach. PLAATSELIJKE INSTELLINGEN. Bank van Leening. Commissie van Administratie. C. C. H. Prince. Geneeskundige Verzorging Politie. Gemeen te-Geneesheer en. I Dr. J. W. Kroon. W. Kromhout, Kassier. P. H. Berlijn, Onder-Kassier. H. G. van Gent, Boekhouder. G.v.Z,vd\>'a&n,Zilverpand-bew. A. P. van der Want. A. de Quant. W. K. van Zutphen. Opwinder der Klokken. J. J. Prins. Ambtenaren bij de Gemeentelijke Gasfabriek. J. W.SteensZijnenJr. Opzicht. A. Nortier, Boekhouder Concierge van het Gebouw Arti-Legi. L. Burgersdijk. W. Kromhout Jr. Concierge van Dr. A. Romeijn. I Dr. J. W. Kroon. Jhr. M. C. F. J. de Rotte. Dr. J. H. Bakker Niemeijer. Gemeen te-Chirurgijn. Beambten. A.Kwinkelenberg, Wolp.bew. 5> W. de Mol, Schrijver. Maria v. d. Merwe, Inbr engst. P. Rond. B. Lens. J. C. van Aanplakker. J. de Jong, Noodhulp-Aanp. Omroepers. j J. C. van der Bruggen. Directeur der Algemeene Begraafplaats. J. Herman de Groot. Bedienaars van Begrafenissen. M. Dekker. Hulpdienaars idem. j W. Begeer Lz. Lijkdragers N. van Blokland. H. Sluiter. H. J. Waard.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 40