S. II. POLAK Byoutier ei Ojticiën. GOUDA. Chirurgicale Instrumenten enz. Vollenhoven’s Stout en Lager Bier, ECHTE ENGELSCHE BIEREN. Korte Groenendaal PRINCESSÊ BIEREN. Heineken's Beijersch en Gerste Bier. Mineraalwater en Limonades J. Rost. 1ST O E T I E E, GOUWE C N°. 34/35 GOUDA. van VAN ALPHEN LEDEBOER te ROTTERDAM ^Agcnt der Slasverz2kering=~h/taatschappij „’Bradentia” te ^Amsterdam. 64 Chirurgijn der Gasthuizen. M. Spruijt. Gemeente-Apotheker, id. id. id. L. L. van Bergen. E. P. Woerlee. (tijddijk.) id. id. id. Gemeente-Vroedmeester. Dr. F. H. G. van Iterson. Dr. J. W. Kroon. P. Goedewaagen. H. Jager. A. H. Teepe. DllPo F van WIJNEN van de Fabriek „de Snelle Sprong” te TEGELEN. Gemeente-Vróedvrouwen. P.C.Woerleev.d. Schelden. A. PolsLoep. A. S. KohlbruggeBrunold. (met een jaar verlof.) Brandweer. Opperbrand meester. L. Burgersdijk, Gemeente-Bowwmeester Adjunct-Opperbrand meester. SPUIT N°. 2, (Stads Erf). P. T. den Riet, Brandmeester. A. Snelleman, Onderbrandm. J. J. de Ruiter, J. C. Götte, Brandmeesters en Onderbrandmeesters. SPUIT N°. 1, (Groote Kerk). W. C. Reuhl, Brandmeester W. Rozestraten, Ond.brandm. H. J. Nederhorst, E. Sliedrecht, Gezondheids-Com missie. Mr. J. H. van Mierop, Voorz. Dr. F. W. Raabe, Secret. T. J. Koobs. M. Spruijt. Mr. D. N. Brouwer. E. J. Hoekstra. Knecht der Gemeente-Apotheek. W. H. Versteeg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 41