Wed. Knox Portland Kassiers, Makelaars in Effecten, Verzehriiff- en Branflwaartore-Maatscliapjijeii TE ARNHEM. Apitn van At ’s tli’avenliaajsclie Hypotteettanl, Correspondenten le Klasse van fle Nederlandsclie Bank. utunii Ga 11G GOIDA Turfmarkt TI £23'7'. Kantooruren van 9 tot 4 uren. AGENTEN id. id. id. KASSIERS VOOR GOUDA van de Administratie-kantoren onder directie van KETWICH VROOMBERGH en Wed. WILLEM BORSKI, Wed. H. F. TJEENK c.s. en J. H. MULDER en Mr. W. MULDER TE AMSTERDAM. 65 Waalstraat w. z. N°. jN°. N°. Belasten zich voorts met het sluiten van Verzekeringen van allerlei aard tegen zeer billijke Premiën en volgens Amster- damsche en Rotterdamsche Beursconditiën. 39 51 73 88 v 168 175 14 23 33 55 75 DER Directie A. JE. ANBBÉ DE LA POKTE. VAN DE EN VAN DE NOORDELIJKE HYPOTHEEKBANK, gevestigd te ZOBGVLIED. SPUIT N’. 4, (Raam). A. de Zeeuw, Brandmeester Onderbrandm. H. Groenendaal, J. Ypelaar, L. B. van Es, SPUIT N“. 6, (Plantsoen bij de Tien- dewegsbrug). J. Mulder, Brandmeester. P. A.Burghout, Onderbrandm. G. van Wingerden, id. C. Brunt, id. C. P. W. Dessing, id. Onderbrandm. id. id. ■id. SPUIT IN0. 5, (JVachtelstraat). W. de Jong, Brandmeester J. Schouten, Onderbrandm. G. Luijendijk. id. P. M. Roosendaal, id. W. Bokhoven, id. 110 132 136 91 104 113 119 N°. 19 SPUIT N“. 3, (Turfmarkt). T. den Riet, Brandmeester. V. Berlijn, H. J. v. d. Ben, A. Grendel, Wijkmeesters. N°. 140 tot 167. Westbaven tot het Postkantoor. 174. Korte Noodgodsteeg. 203. Westbaven tot de Gouwe. WUK C. J. L. Lankhorst. J. Herman de Groot. 1 tot 83. Gouwe 0. z. 91. Galgeveld. Did. Plantsoen tot de kos- telooze school n“. 2. 104. Gouwe w. z. 153. Proveniershuis. 202. Gouwe w. z. tot de 215. Aaltje-Baksteeg. 238. Gouwe, hooge zijde. WUK D. P. Hulleman. 1 tot 18. Korte Tiendeweg w. z. 44. Lange Tiendeweg w.z. 5 86 92 95 103 156 203 216 WUK B. J. van der Grijp. 1 tot 13. Dubbelebuurt. 22. Oosthaven tot de 32. Molenwerf. 34. Oosthaven tot de 74. Lange INoodgodsteeg. 90. Oosthaven tot de 103. Minnebroedersteeg. 112. Oosthaven tot de 118. Punt. 139. Veerstal. WUK A. A. v. Veen. T. A. G. v. Deth. 1 tot 38. Achter de Kerk. 30. Waalstraat o. z. 72. Botermarkt. 87. Stoofsteeg. 109. Regenboog. 131. Hoogstraat. 135. Markt. 175.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 42