66 67 N". Vest. Kleiweg w. z. 312. N". 110 147. N°. N°. N». N”. 109. N”. K. Groenendaal n. z LangeGroenendaaltot Achter de Vischmarkt. Vischsteeg. K. Groenendaal z. z. Blauwstraat. Van de Hoogstraat tot de Naaijerstraat. Turfmarkt z. z. tot de Geerte den Bultsteeg. Turfmarkt z. z. einde. Turfmarkt n. z. tot de Lange Dwarsstraat Turfmarkt n.z. tot de Vrouwesteeg. Elzenmarkt. Geuzenstraat. Groeneweg tot de Doelensteeg tot de Zak Raam tot de Kandeelsteeg tot de Nobelstraat tot de Kandeelsteeg tot de Raam tot het Jaapjeserf tot de Raam tot de Vlamingstraat. ill. Vest. 101. N“. N°. 29 79 93 35. 43. 80. 94. N“. 14 313 Zeugstraat. Van den Tiendeweg tot de Cappenersteeg. Zeugstraat tot de Speldemakerssteeg. Zeugstraat tot het Agnita- of Lombard- sche watertje. St. Anthoniestraat. C. Lunenburg. 1 tot 13. ill 149 135 166 216 227 430 436 491 534 360 367 110 214 246 N°. 21 180 268 3111 338 382 437 3 34 1 tot 8 31 141 131 163 230 251 280 72 89 93 WIJK G. W. Kromhout Sr. 1 tot 11. WIJK H. Chr. van der Sluijs. WIJK I. W. Kromhout Jr. 1 tot 11. 123. 176. 190. 202. WIJK P. W. Hulleman. Hooge Schiel. Zeedijk. Bleekerskade. Turfsingel tot het Moordrech. Verlaat. Turfsingel tot de Wachtels traat. Lazaruskade. Onder de Boompjes. Korte Akkeren. WIJK F. P. v. Altena. 1 tot 4. Jerusalemstraattot de 33. Spieringstraat tot de 39. Kees Faesens Rolwa gensteeg. 34. Spieringstraat tot de 73. Walesteeg. 87. Spieringstraat tot de 106. Hoefsteeg. 114. Spieringstraat tot de 126 Vijverstraat. N“. 45 tot 71. Lange Tiendeweg o. z. tot de Jerusalemstraat. 88. Korte Tiendeweg tot 92. de Koster Gijzensteeg. 98. Korte Tiendeweg tot de Markt. Peperstraat tot de Komijnsteeg. Peperstraat tot de Kuiperstraat n. z. Keizerstraat o. z. Keizerstraat w. z. tot Lange Willemsteeg. Keizerstr. w.z. tot de Kuiperstraat z. z. Peperstraat tot het Veerstal. WIJK L. F. Herman de Groot. T. Kampo. 1 tot 42. Groeneweg. Van den Tiendeweg tot de 13 36 46 81 93 N°. 43 tot 109. 213. 243. 393. 14 33 53 39 90 116 156 175 234 N». 9 102 161 172 181 193 206 211 216 231 234 247 272 284 297 330 WIJK E. A. J. de Ruiter. C. A. van Berkel. 1 tot 36. Kleiweg o. z. 37 62 7. 30. 140. 130. 164. 229. 230. 279. 301. 73 98 130 199 220 WIJK M. P. J. Bellaart. 1 tot 48. Rozendaal. 49 127 160 166 208 242 WIJK Q. C. G. Spit. D. C. W. van der Laar. 1 tot 74. Jaagpad tot de 97. Kattensingel tot de 129. Winterdijk. 198. Kattensingel tot de 219. Spoorwegstraat. 271. Crabethstraat. WIJK K. H. Jager. P. C. Schriek. 1 tot 28. 78. 92. 110. 148. 134. 165. 215. 226. 208. 34. 32. 58. 89. 113. 153. 174. 233. 248. 40 31 76 88 107 113 N«. 382 tot 429. Raam tot de 433. Messemakerssteeg. 490. Raam tot het 533. Verlorenkost. 339. Lazarussteeg. 566. Rotterd. Veer. 636. WIJK R. J. F. Daalmans. G. A. Bouter. 1 tot 20. Spoorwegstraat 179. Boelekade. 267. Bleekerssingel. 313. Karnemelksloot. 357. Derde Kade. 381. Karnemelksloot. 436. Vierde Kade. 513. Karnemelksloot. N°. 12 124 177 191 126. Vogelenzang tot de 139. Robaarsteeg. 165. Vogelenzang tot de 207. Lemdulsteeg. 241. Varkenmarkt. 234. Houtmansgracht. WIJK N. J. J. Braggaar. 1 tot 13. Kleiwegsteeg z. z. Nieuwehavenn.enz.z. 331. Kleiwegsteeg n. z. WIJK 0. H. Faaij. W. T. Palms. J. J. Liesker. 1 tot 8. Nonnenwater. 101. Raam tot de 160. Bogen. 171. Raam tot de 180. Iloutensteeg. 194. Raam tot de 203. Kruidenierssteeg. 210. Raam tot het 215a-rKlooster. 230. 233. 246. 271. 283. 296. 329. 381.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 43