EEREDIENST. 69 68 WIJK S. 11 1893- des JN°. I N°. 8 21 1889. H. J. Nederhorst. Mr. J. Fortuijn Droogleever,w Vrz. JHerman de Groot. C. Lunenburg. J. F. M. Temminck. P. van Reedt Dortland. P. W. Kamphuijzen. C. van Eijk. D. Ruijter, Penningm. P. Brons Middel, Organist. G. J. Engelbregt, Koster. Notabelen. Orde van Aftreding. 1891. H. Jager, Secr. T. A. G. v. Deth. Dr. D. Terpstra. Dr. F. H. G. van Iterson. H. P. Schim van der Loeff. Custos I J. J. Bertelman. I Mr. D. N. Brouwer. 33 45 N°. 516 tot 608. Fluweelensingei. 609 616. Hanenpraai. RR n’. 1 161. Boomgaardstraat. J. Mulder. 1 tot 7. Goejanverwellendijk. 20. Voor Willes. 29. Oude Gouwe. 1893. A. v. Veen, Voorz. C. C. Knaap. A. van Reedt Dortland. A. K. v. d. Garden. H. Straver. M'.J.H.v.Mierop, V. C. G. v. d. Garden. B. Beszelzen. F. Grendel. B. de Jong, Voorzitter. J. v. 7 1889. W. J. Fortuijn Droogleever, Vrz. G. Straver. 1889. A. Dortland. J. J. Braggaar, w. V. A. Kwinkelenberg. 1893. G. A. Oudijk, Secr. J. M. Noothoven van Goor. N". 30 tot 46. Bloemendaalseheweg. tot het tolhek. WIJK T. A. Kwinkelenberg. 1 tot 10. Einde Jaagpad tot 34. de Spoorbrug, Broek- weg en Goudkade. 44. MoordscheTiendeweg 50. Hooge Schiel. Zeedijk. Librye. Libryemeesters. N. Scheltema. Mr. D. N. Brouwer, Sec.-Pen. Predikanten. H. C. N. van Amerom. I Dr. J. H. Gunning J.Hzn. B. J. Swaan. Nederlandsche Hervormde Kerk. Kerkvoogden. Orde van Aftreding. 1891. C. Knaap,w. Voorz. C. Hoogenboom. Commissie van Oppertoezicht. Orde van Aftreding. 1891. C. Kooijman. Dr. D. Terpstra, Sec. A. T. v. d. Pool. C. van Veen. Ouderlingen. H. Kemp. H. Overeijnder. A. Kok. J. W. Brakel. Diakenen. T. Crebas. Reedt Dortland, Secret. I C. A. Spruijt. F. C. Bik. P. Sauerbier. G. Haagsman. i P. Vos. Beambten L.A. deRochefort, Voorlezer. J. Bouwman, Godsdienstond. A. Lens, Glazenuitlegger. S. H. van der Kraats. De catalogus is verkrijgbaar aan de Librye. De Librye is geopend des Woensdags van 122 uur. Voor het bezoek of an dere dagen melde men zich aan bij den custos. (Zeugstraat n°. 6.) Stedelijk Museum van Oudheden. N. Scheltema, Voorzitter. Dr. F. H. G. v. Iterson, Secr. C. J. C. Prince, Penningm. Het museum is gevestigd in het gebouw Arti Legi. Dagelijks geopend van morgens 10 tot des namiddags 2 ure, tegen 25 cents de persoon. De Catalogus is verkrijgbaar bij den Concierge.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 44