71 B. J. 1 I 7o Haverkamp. i Ouderlingen. M. Schouten, Koster G. Boot, Koster. A. Jaarsveld, Koster. F. H. Heijbroek. M. Hornes. J. D. Emeis, Voorlezer. H. den Boom, Koster. G. P. van Werkhooven. J. F. Daalmans. H. W. Otto. A. W. van Kluijve. W. J. Derksen. A. Vingerling P. C. Th. Malingré, Deken en Pastoor. Nederduitsche Gereformeerde Kerk (Doleerende). Predikant. Ouderlingen. J. G. Warns. J J. Verdries. Diakenen. 1 D. Köring. Beambten. 5 J. Kerper, Organist. J. Boot, Koster. J. van den Berg, Organist. J. Punselie. J. van Galen. Beambten. C. C. Knaap, Organist. Christelijk Geref. Gemeente. Predikant. Remonstrantsclie Gemeente. Predikant. H. P. Schim van der Loeff. Evangelisch-Luthersche Kerk. Kerk Rentmeesters. D. J. van Vreumingen Dzn. Th. Schmidt. Predikant. Bestuur. der Loeff, Voorzitter. W. C. Wernink. A. Jonker Kzn. C. J. A. Kerkhof. Diakenen. R. Boulogne. S. Hortentius. H. Haverkamp. P. W. van Eijk. W. M. de Jong. van den Berg. H. P. Schim van H. W. G. Koning, Secr. J. Koeman, Boekhouder. Dr. A. Romeijn. K. Jonker. T. van Dam. G. Schaap. C. van Wingerden. Beambten. H. Haverkamp, Voorlezer. Ouderlingen. H. G. Niesing. I Diakenen. I C. Brunt. Roomseli Katholieke Kerk. H. MARIA HEMELVAART, AAN DEN KLEIWEG. Bedienende Geestelijken. J. C. Serbrock, Kapelaan. P. L. Dessens, Kerkmeesters. I J. C. L. F. Busch. J. S. Kampo. Beambten. P. J. Bertels, Organist. Kleine Kerk. I N. van Krimpen, Organist. D. Hoogenboom,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 45