I BESTUREN OVER GODSHUIZEN. 73 72 Koster. A. Ketellapper. C. A. Harderwijk. Bestuurder. C. A. Harderwijk. P. J. de Wilde,. Organist. L. M. Rood. A. J. v. Dantzig, Voorzitter, M. S. Cats, Vice-Voorzitter. M. L. Cats. M. Cohen. A. Jaspers. H. M. Carlier. C. van Berkel. E. J. van der Heijden. J. Dongelmans. C. Knaap. L. P. Hoogendijk. J. A. Biezenaar. E. S. Cats, Voorzitter. M. E. Monasch. A. van Dorst. T. A. G. van Deth. A. H. van Dillen. H. P. N. Koemans. J. F. M. Temminck. C. C. Knaap. Beambten. i G. Bik, Koster. Regentessen. I de Jong, geb. Schotsman. C.J.W.A.de Wildt, Kapelaan. I tt Oud-Roomsch Katholieke Kerk. H. JOHANNES DE DOOPER, OP DE GOUWE. Pastoor. Israëlieten. Kerkeraad. M. E. Monasch. S. S. Polak Sr. D. L. Horneman. M. J. Sanders, Secretaris. Kerkbestuur. A. J. v. Dantzig, Voorzitter. I S. S. Polak, Thesaurier. M. S. Cats, Vice-Voorzitter. M. J. Sanders, Seretaris. Leeraar. A. H. C. A. B. Bantzinger, Secr. N. de Graaf, Penningm. van Zeijlen, geb. Schenk. Kromhout, geb. Jonker. Sint Catharina- en Ellsaheths-Gasthulzen. Regenten. H. G. Hoef hamer. Gecombineerd Wees- en Aalmoezeniershuis. Regenten. i G. C. Fortuijn Droogleever. I D. G. van Vreumingen. van Zeijlen, geb. Schenk. van Essen, geb. Collewijn. Bestedelingh ui s. Regenten. H. Jager. H. J. Nederhorst. Regentessen. I Lunenburg, geb. Gabry. Israëlitisch Armbestuur. I N. Mogendorff. S. W. van Buuren, Secret. Godsdienstige Israëlitische Schoolcommissie. E. M. Monasch, Voorzitter. I A. de Leeuw, Secretaris. A. J. v. Dantzig, Thesaurier A. Ketellapper, Godsdienstig Hoofdonderwijzer. L. M. Rood, 2d= Onderwijzer KERK VAN DEN H. JOSEPH, OP DE GOUWE. Bedienende Geestelijken. Pastoor. J R.'l'h.H.Lucassen, H. Geevers, Kerkmeesters. I C. Naaber. W. C. van Dillen. Beambten. G. Bruinvisch, Koster. W. Konincks, Organist. Roomsch-Katholiek Armbestuur van Dillen, Voorz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 46