75 Dr. J. G. HOOGER ONDERWIJS. MIDDELBAAR ONDERWIJS. 74 Horneman, geb. Davidson. Cats, geb. Davidson. E. S. Cats, Voorzitter M. E. Monasch, Thes. G. C. Fortuijn Droogleever, Secretaris. doorn. Mr. J. H. van Mierop. van Bergen IJzendoorn, geb. Evekink Busgers. Burgerlijk Armbestuur. P. C. van der Meulen. J. A. P. Montijn. I J. Schumer, Amanuensis. Regentessen. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeijer. Fortuijn Droogleever, geb. Nijhoff. Inspecteur. van Eijken, te ’s Hage. van der Loeff. Dr. A. Romeijn, Voorzitter. J. Kortenoever, Secretaris. H. W. G. Koning. Oude Mannenhuis. Regenten. W. J. Fortuijn Droogleever. A. Smits. Dr. A. Romeijn. Regentessen. Steens Zijnen, geb.v.A. Does. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeijer. Inspecteur. Dr. A. T. van Aken, te 's Hage. Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Mr. A. A. van Bergen Ijzen- I Dr. H. IJssel de Schepper. doorn, Voorzitter. I H. P. Schim Dr. F. H. G. v. Iterson, Seer. H. Enno van Gelder. Rijks Hoogere Burgerschool met Vijf jarigen Cursus. Personeel. Dr. W. Julius, Directeur, Leer aar in de Geschiedenis. van Bergen IJzendoorn, geb. Evekink Busgers. Fortuijn Droogleever, geb. van Gulpen. Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Regenten. I N. Mogendorff. I S. W. van Buuren, Secr. Regentessen. Rood, geb. Poortje. Pro-Gymnasium. Curatoren. Mr. A. A. van Bergen Ijzen- i Dr. F. H. G. v. Iterson. i J. W. Haverkamp Begemann. Mr. D. N. Brouwer, Secret. Leeraren. Dr. D. Terpstra, Rector, Leeraar in de oude Talen en aanverwante Wetenschappen. Dr. L. A. Kesper, Conrector, Leeraar in de oude Talen en aanverwante Wetenschappen. Dr. R. A. M. Stavenisse de Brauw, Leeraar in de oude Talen en aanverwante Wetenschappen. Dr. J. S. G. Gleuns, Leeraar in de Wiskunde. A. Langerhuizen van Uven, Leeraar in de Natuurlijke Historie. A. F. Cremer, Leeraar in de Aardrijkskunde. M. J. van Dugteren, Leeraar in dc Nederlandschc Taal en Letterkunde. H. W. F. Bonte, Leeraar in de Fransche Taal en Letterk. H. Pol, Leeraar in de Hoogduitsche Taal en Letterkunde. J. H. van der Voort, Leeraar in dc Engelsche Taal en Letterkunde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 47