Delf- LAGER ONDERWIJS. Inspecteur der 2e Inspectie. 76 77 ,5 Natuur- en Scheikunde. >5 V J n D. Schouten, Onderwijzeres. A. E. Soet, geb. Berlijn, On derwijzeres vrouw, handw. B. Klaren, geb. v.d. Klein J D. Schouten, M. den Oudsten,Onderw.teek. C. W. van de Velde. Dr. J. S. G. Gleuns. H. P. Schim van der Loeff. G. P. Cheriex. 1 G. D. Heij, Onderwijzer. M. R. Wölcken, Onderws. P. W. Bouwer, E. van Rijk, Onderwijzeres vrouwelijke handwerken. L. J. v. Wijnmalen, M. R. Wölcken, Tweede Kostelooze-school. S. Posthumus, Hfd. d. School. H. Reijnders, Onderwijzer M. den Oudsten, A. Willers, J. Visser, P. Komen, J. J. Bertelman, Leeraar in het Handteekenen. H. J. Steenbergen, Leeraar in de Gymnastiek. Mr. J. Fortuijn Drooleever, Leeraar in de Staats- en Handelswetenschappen. H. W. F. Bonte, Leeraar in de Fransche Taal en Letterk. A. Roozeboom, Leeraar in de Wiskunde. A. Langerhuizen van Uven, Leeraar in de Natuur-, de Plant- en Dierkunde en de Cosmographie. Dr. J. S. G. Gleuns, Leeraar in de Wis- en Werktuigkunde. A. F. Cremer, Leeraar in de Aardrijkskunde en het Schoonschrijven Dr. F. W. Raabe, Leeraar in de Schei-, Aard- en stof kunde. J. H. van der Voort, Leeraar in de Engelsche Taal- en Letterkunde. H. van Steel, Leeraar in het Rechtlijnig Teekenen. H. Pol, Leeraar in de Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. M. J. van Dugteren, Leeraar in de Nederlandsche Taai en Letterkunde. Openbare Burger Avondschool. Leeraren. A. Langerhuizen van Uven, Directeur, Natuur- en Schei kunde, Mechanica en Technologie. A. Roozeboom, Wiskunde. J. Slop, Neder l. Taal, Aardrijkskunde en Geschiedenis. P. Meijer, Rekenen en de Beginselen der Meetkunde. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Staathuishoudk. en Boekh. J. J. Bertelman, Handteekenen en Boetseer en. J. I). Rijk, Rechtlijnig en Bouwkundig Teekenen. H. van Steel, Hand- en Rechtlijnig Teekenen. J. Lugthart, Adsistent Handteekenen. Beambten aan deze Scholen. H. A. Toen, Amanuensis voor j J. Bik, Concierge van de Natuur- en Scheikunde. Gebouwen. A. Moens te ’s Gravenhage. Districts 'Schoolopziener van het District Rotterdam. Mr. A. M. de Cock te Rotterdam. Arrondissement Gouda van het District Rotterdam. Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Cappelle a/d IJsel, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJsel, Lekkerkerk, Moer- capelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJsel, Ouderkerk a/d IJsel, Oudewater. Pape- kop, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist, Waddingsveen, Zevenhuizen. Arrondissements-Schoolopzien er. Dr. D. Terpstra. Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. J. M. Noothoven van Goor, Voorzitter. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Secretaris. M. Spruijt. De gewone Vergaderingen worden gehóuden op den tweeden Wbensdag van iedere maand in het gebouw Arti-Legi, des avonds ten 8 ure. I. OPENBARE SCHOLEN. 1°. Eerste Kostelooze-school. J. Gonda, Hoofd der School. J. v. Kempen, Onderwijzer. J. Griffioen, L. C. J. de Groot, C. J. Verschoor, E. van Dantzig, N. Vlasveld, E. A. Zwaaneveld, 2".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 48