J. p. 19 78 School. 1. 5? J- Slop, S. de Vries, H. J. W. Huber, H. d. School. H. E. v. d. Roer, Onderwijzer. G. N. Kruisheer, H. Robberse, C. Brunt, Secretaris. H. W. Otto. P. M. Roosendaal, Penningm. J. Gravesteijn, Onderwijzer H. M. Carlier, Penningm. G. P. van Werkhooven. N. de Graaf. Onderw. •>1 voor Meisjos. J. P. E.Buijse, Onderwijzeres. S. Haga, J. W. Steens Zijnen, (tifldijk voor een jaar.) en Meisjes. J. M. Grobbenhaar, Ond.ws. M. Adegeest, Onderwijzer. 'll 6:. B. P. v. Cittert Jr., Hfd. d. Sch. M. P. P. Wijnrox, Onderw,. A. Schouten, E. C. L. van Echten, J. Schouten, E. P. J. Jager, J. Groot, 7°. 2e Burgerschool S. M. Gretser, Hfd. d. Sch. C. C. W. v. Amerom, Onderw. (fen jaar verlof.) E. Groothoff, Onderwijzeres. Herhalings-school. J. van Kempen, Hoofd der j J. D. Emeis, Onderwijzer. School. i J. Griffioen, 3°. Tusschen-school. P. C. Schriek, Hfd. d. School. J. D. Emeis, Onderwijzer. W. de Ven Jr., C. Kruit, E. R. C. Peletier, R. Oosterling, Het onderwijs op deze scholen omvat, behalve de vakken van het gewoon lager onderwijs: op de beide Kostelooze- scholen en de Tusschenschool, de gymnastiek, het teekenen en de handwerken voor meisjes; op de ic Burgerschool voor Meisjes tot dezelfde vakken en de beginselen der Fransche taal: op de l' Burgerschool voor Jongens tot de beginselen der Fransche taal, die der wiskunde, de gymnastiek en het teekenen; op de 2' Burgerschool voor Jongens tot dezelfde vakken, Engelsch en Duitsch; en op de 2C Burgerschool voor Meisjes tot de beginselen der levende talen, de Gymnastiek, het Teekenen en de handwerken voor Meisjes. Onderwijzer in het teekenen. 1e Burgerschool voor Meisjes. G. van Groos, Onderwijz. J. E. v. d. Klein, geb. Verhoef. Onderws. in de handw. M. P. P. Wijnrox, E. C. L. v. Echten, A. Schouten, J. J. Bertelman. Onderwijzers in de gymnastiek. H. J. Steenbergen. H. Ouderkerk. II. BIZONDERE SCHOLEN. Niet Gesubsidieerde. School voor Christ. Nat. Onderwijs. Commissie der School. J. J. Verdries, Voorzitter. G. van der Zwalm, Onder voorzitter. J. v. d. Putte. Hfd. d. School. J. Noordhof, Onderwijzer. Schoollokaal: Lange Groenendaal, Wijk I, N°. 19. 2. Van de R. K. inrichting van Liefdadigheid. (Liefdegesticht) Onder het beheer der Liefdezusters (HoofdzetelOudenbosch). Commissie der School. P.C.Th.Malingré(Deken) Vrz (Pastoor). H. Goorissen, Secretaris. a. School voor Meisjes. b. Bewaarschool voor Jongens A. H. v. d. Bom, Hfd. d. Schl. A. Grobbenhaar, Onderwijs. A. Steijl, Onderwijz. en in vr. handw. E. Sijtsma H. G. Burgersdijk E. Verhoef, Onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken. Wed. P. Kleijnenburg, geb. A. Prins, 4°. 1e Burgerschool voor Jongens. K. J. van Ingen, M. G. Emeis, P. van Trotsenburg, C. de Rooy, 5°. 2e Burgerschool voor Jongens. R. Leopold, Hfd. der School, i W.HermandeGroot, Onderw. r Onderwijzer. J. P. van der Kleijn,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 49