A. BRINKMAN. Advertentiën in alle Couranten. GRATIS X DINSDAG- DONDERDAG- EN ZATERDAGAVOND 27e Jaargan g U I TGEVER iSF* Primo April 1888^ BEGINT DE '<0> GOUDA en OMSTREKEN. AD VERTENTIEN van 15 regels 50 Ct., iedere regel meer 10 Cent. 4 Zichtbaar in Europa, Afrika en SS Bureaug Boek- en Steend.mk.-werltexi_ Nieuwjaar Goede Vrijdag Paschen 21 JuniJ 22 September. 21 December. Begin der Hondsdagen 23 Juli, einde 23 Augustus. Hemelvaartsdag. Pinksteren Kerstmis H. Drievuldigheid. Sacramentsdag Johannes den Dooper Petrus en Paulus Maria Hemelvaart. Maria Geboorte Allerheiligen. Allerzielen Advent Onbevlekte ontvangenis. 8 Decemb. 10 Mei. 20/21 Mei. 25/26 Dec. 8 XVII 21 A, G. 1 den DER Gulden-getal Epacta Zonnecirkel Zondagsletters Romeinsche Indictie Roomsch-Katholieke Feestdagen Driekoningen6 Januari. Maria Lichtmis 2 Februari. Septuagesima24 Vastenavond14 Aschdag15 Quatertempers 22 Februari, 23 Mei, 19 September en 19 December. Halfvasten11 Maart. Maria Boodschap 25 Palmzondag25 Witte Donderdag. 29 27 Mei. 31 24 Juni. 29 15 August. 8 Septemb. 1 Novemb. 2 1, 9,16 en 22 Decemb. TlENDEWEG 6o. D. Drukkerij Molenwerf B. 28. Algemeens Christelijke Feestdagen. 1 Januari. 30 Maart. 1/2 April. Eclipsen in 1888. 28 en 29 Januari. Totale Maansverduistering. Zuid-Amerika. 11 en 12 Februari. Gedeeltelijke Zonsverduistering. 9 Juli. Gedeeltelijke Zonsverduistering. 23 Juli. Totale Maansverduistering. Zichtbaar in Westelijk Afrika, Amerika, Spanje, Portugal, gedeelte van Frankrijk en Italië. 7 Augustus. Gedeeltelijke Zonsverduistering. Zichtbaar in Schotland, Berlijn, en noordelijk daarvan, Finland en ’t N.W. van Azië. opgenomen in het Israëlitische Feestdagen. Hamansfeest. 26 Februari. Paaschfeest 27 en 28 Maart, 2 en 3 April. Pinksteren 16 en 17 Mei. Verwoesting v. d. Tempel 17 Juli. Nieuwjaar (5649). 6 en 7 September. Groote Verzoendag. 15 September. Loofhuttenfeest 20, 21 en 27 September. I Vreugde der Wet 28 September. Inwijding v. d. Temp. 29 November. 11 /ASr///; Oóvext'tf vvt'iet’fa-ó ww De Advertentiën worden tevens Aanvang der Jaargetijden. De Lente begint den 20 Maart. Zomer Herfst Winter DE UITGAVE GESCHIEDT Prijs per 3 maanden ƒ1,25. Franco p. post 1,50. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Tijdrekening. Sedert de stichting van Rome. 2641 verwoesting v. Jeruzalem 1818 Unie van Utrecht 309 Munsterschen Vréde 240

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 4