Cll P. VAN DER WANT G.Czoon, ZOUTHANDEL. C. VAN VEEN Azn. Fijnzoiit, Middelzout, Grofzout en Kaaszout. INCLUSIEF NIEUWE ZAKKEN. C 222. C 222. Prima ROLPENS, voorhanden van October tot en met Maart. KANTOOR PAKHUIS GOUDA. VLEESCHHOUWER, GOUDA. LEVERT LEIDSCHE-, DELFTSCHE-, FRIESCHE KAAS en EDAMMER KAAS. 8o beveelt zich aan voor de levering van G. N. Kruisheer, Leeraar. J. Gonda. S. Posthumus. P. C. Schriek. J. D. Emeis. NONNENWATER O 2. O O I I)SCIIE KAAH. J. G. Kropman. C. de Rooij. P. A. v. Roon, Teekenen. H. J. Steenbergen, Gymnast. M. P. P. Wijnrox, Handw. I 3. R. K. Jongensschool. Het bestuur is opgedragen aan de Directie van het Liefdegesticht. P. Oosterbaan, Onderwijzer W. van der Meer, J. G. Kropman, Hfd.d.School. J. de Jong, Onderwijzer. A. Kasbergén, III. BEWAARSCHOLEN. a. Openbare. Voor on- en minvermogenden. Eerste. G. P. M. v. Leunen, Hfd. d. S. A. Mullaart, Onderws. Tweede. E. P. Schotel, Hoofdd. School. E. P. Klaren, Onderws. b. Bizondere. Wed. Weurman,geb. Belonje. E. Verhoef. IV-' HUISONDERWIJZERS. J. van Kempen. J. van der Putte. A. Haverkamp. M. den Oudsten. V. RIJKS-NORMAALSCHOOL. De lessen worden gegeven in de U Openbare Burgerschool voor Meisjes. H. J. W. Huber, Directeur. J. Gonda. S. Posthumus. R. Leopold. P. C. Schriek. P. B. van Cittert Jr. VOORBEREIDENDE KLASSE VAN DE RIJKS- NORMAALSCHOOL. A. Berman, Leeraar. C. de Rooij, Stedelijke opleiding voor Bewaarscliool- houderessen. J. Gonda, Directeur. E. P. Schotel, Onderwijzeres.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 50