P. vanderWANTEr.Czoon, Café V REDE-BEST. Nonnen water O No. 2. Geleienheil tot Siners Mj vooroitiiestelliiij. KAASHANDEL Consumptie. GOUDA. Kantoor en Pakhuis Markt .A. VERGADERINGEN, PRIMA UITGEBREIDE LEESTAFEL. Ver k o o- pingen, ENZ. ZALEN beschikbaar voor GENEESKUNDE. 81 I Mevr. Ludérus. J. G. Arentz. 1 J. H. B. Spaanderman. Paul Prill. Mart. J. Bonman. I C. van Veen Az. F. Harting, Secretaris^ Muziekschool. Commissie van Toezicht. M. Spruijt, Voorzitter. D. Hoogenboom. H. J Beusekamp. Docters en Artsen. A. Romeijn. J. W. Kroon. F. H. G. van Iterson, Arts. I J. H. Bakker Niemeijer, z//7.y. Jhr.M. C.F.J.de Rotte, Arts. H. J. de Voogt, Arts. 0 Onderwijzers. S. van Milligen, Leeraar in afdeeling A (zang en theorie). J. G. Arentz, Leeraar in afdeeling B (instrumentale mu ziek, uitgezonderd de piano). Mart. J. Bouman, Leeraar in afdeeling C (piano). M uziekonderwijzers. P. Brons Middel. S. van Milligen. W. K. van Zutphen. W. Konincks. W. N. J. van Helden. Gymnastiekonderwijzers. H. J. Steenbergen. H. Ouderkerk. Teekenonderwijzers. D. G. van Vreumingen Dzn. I M. den Oudsten. J. J. Bertelman. Onderwijzers in liet Ital. Boekhouden. D. Ruijter. C. J. Faure. F. J. Boer. M. J. van Gelder.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 51