J. M. RECHTSWEZEN. 83 82 Plaatsvervanger. J. Koeman. E. Overbosch. Inspecteur van Politie. Twintig D. C. H. Smits. Griffier. Mr. D. J. van Heusde. P. M. Montijn. G. C. Fortuijn Droogleever. Mr. W. J. Fortuijn Droog leever Jr. Vroedvrouwen. P.C.Woerleev.d.Schelden. A. PolsLoep. W. M. de Knoopv. Wierst. E. P. Woerlee. A. S. KohlbruggeBrunold. Rijksveearts. Apothekers. J. C. W. Ter Bruggen. Firma J. P. Weijer. A. H. Teepe. Vroedmeesters. Jhr. M. C. F. J. de Rotte. Dr. J. H. Bakker Niemeijer. H. J. de Voogt. Ambtenaar van het openbaar Ministerie. Mr. A. W. C. Wentholt, gevestigd te Rotterdam, aldaar wonende Houttuin n°. n. Dr. A. Romeijn. M. Spruijt. Dr. F. H. G. van Iterson. Tandarts. (Nieuwe Wet). G. A. C. Hubers van Assenraad. Heel- en H. G. Hoefhamer. F. Grendel Jr. C. H. Steenmeijer. J. H. Boers. Geadmitteerd Mond-, Kies- en Tandmeester. van Minden. Politie. Bureau op het raadhuis, geopend van 's morgens 8 tot 's avonds 10 ure. Commissaris van Politie. J. W. Tuinenburg. Deurwaarder. B. H. van de Werve, bij de Arrondissements-Rechtbank. B. H. van de Werve Jr., bij het Kantongerecht Rijksveldwacht. G. Geltinck, Brigadier. i J. H. v. d. Hammen, Briga- dier-titulair De zittingen van het Kantongerecht zijn bejaald als volgt: Voor StrafzakenWoensdag voormiddag te n uren. Voor Burgerlijke zaken: Donderdag voormiddag te n uren. Voor Buitengerecht. Acten. Donderdag na afloop der zitting voor Burgerl. Zaken. Kantongerecht. Gemeenten: Gouda, Hekendorp, Langeruigeweide, Reeuwijk, Waddingsveen, Moordrecht, Gouderak, Moercapelle, Bleiswijk, Zevenhuizen en Nieuwerkerk a/d IJsel. Kantonrechter. Mr. J. H. van Mierop. Plaatsvervangers. Mr. J. Fortuijn Droogleever. Mr. D. N. Brouwer. J. Romanesko. Een Hoofdagent, Drie Agenten ie klasse, Vier Agenten 2e klasse en Agenten. 3e klasse hoofdzakelijk voor den nachtdienst. Advocaten. Mr. J. Fortuijn Droogleever. Notarissen. H. Groenendaal.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 52