84 C. O. R. M. 4 3 3 3 1 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ. GARNIZOEN. NATIONALE MILITIE. 85 Kapiteins. Eerste Luitenants. J. H. v. d. Hegge Zijnen. 4 I K. A. Enklaar. 2 i 3 Garnizoens-Nachtleger J. Hubert, Administrateur H. A. Potter. J. A. Sikkens. T. B. J. Bremmer. H. J. Iwes. N. D. de Ridder J. C. Kros. A. C. Brijce. W. B. S. Reede. A. Nortier, A. van Reedt Dortland, J. A. P. Montijn, Komp. I 3 4 4 J. van der Meer. J. F. C. W. Adels. Komp. 2 Komp. I Datum van aanstelling. io Oct. 1868. 6 Juli 1879. 4 Nov. 1887. Komp. I 2 Militair Hospitaal 3e klasse. A. van Mens, Officier van Gezondheid, ie klasse, Chef. T. J. J. Hansen, Adjudant Hulp-Apotheker L. de Boer, Administrateur Cenie. W. F. van de Wetering, bijgenaamd de Rooij, Fortifica- tie-opzichter ie klasse. Kapiteins. Komp. I 1e Luitenants. Komp. 2 2 2e Luitenants. Komp. Staf. en Kleeding-Magazijn. 7 Juli 1886. 7 4 Nov. 1887. 5 Jan- 7 Feb. 9 Juni 9 D. J. P. Onstenk, M. G. van Frankenhuijsen, H. J. de Voogt, v. Steenbergen L. F. Leijds. J. van der Meer. 4e Keg. Infanterie 5e Bataljon. Staf. van Resteren, Majoor. G. P. Cheriex, Kapitein-Bataljons-Adjudant. C. F. Frevel, 2de Luitenant-Kwartiermeester (Arts) Ged. bij het Hosp. te Leiden. Datum van aanstelling. 1883. 1888. 1885. J, 3e District. Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Voorzitter. A. H. Zahn te Leiden, Secretaris van den Militieraad. Luitenant-Kolonel F. J. Baron van Heeckeren, Adj. des Konings in buitengewdienst, Militie-Commiss. te Leiden. Onder het Militiekanton Gouda ressorteeren de gemeenten: Gouda. Krim pen a/d Use!, Ouderkerk a/d I.lsel, Berkenwoude. Gouderak, Stolwijk, Reeu- wijk, Haastrecht, Vlist en Moordrecht. Het jaarlijksch contingent is afwisselend. Voor 1887 bedroeg dit voor S3 man. H. W. G. Koning, Majoor. J. A. Sikkens, (ie luit, der Inf.) ie Luit.-Adj B. G. J. van Deutekom, ie Luit.-Kwart.m. Dr. J. H. Bakker Niemeijer, Offic.v. Gez. z&kl. W. F. Schaap, Adjudant-Onder officier. J. van Staveren, Adjudant-Onderofficier-Vaandeldrager. J. G. Arentz, 2e Luit.-Kapelm. (pers, rang.) 4 Nov. 1887. P. van Dam, Sergeant-Tamboer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 53