D. J- 1886. 1887. 1887. PLAATSELIJKE BELASTINGEN. RIJKS-AMBTENAREN EN RIJKSINSTELLINGEN. 2e J. van Nijmegen Schonegevel. 87 86 28 Juli 1871. 1 H. P. N. Koemans. G. A. Oudijk. C. van Veen. G. H. G. de Lange, Voorz. A. van Reedt Dortland, Secr. D. Hoogendijk, Penningm. J. J. van Bemmel. Officier. i' Luitenant G. H. G. de Lange. Tweede Luitenants. Komp. I 2 3 :n- A. H. van Dillen. A. Belasting op de inkomsten. Percentage over 1887 l/A B. Belasting op de honden. Voor honden van weelde1 Voor honden ten dienste van den landbouw, eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven. per jaar f 5 4, Datum van aanstelling. 7 Juli 5 Jan. 5 Jan. Hoogendijk, van Nijmegen Schonegevel, C. J. A. Kerkhof, Schuttersraad, Majoor H. W. G. Koning, Voorzitter. Kapitein A. Nortier. ie Luitenant, B. G. J. van Deutekom, Secretaris. 2e D. Hoogendijk. Sergeant A. van Veen. Korporaal J A. Brandt van Straaten. Schutter D. C. W. van der Laar. Auditeur Mr. J. Fortuijn Droogleever. Bode P. van Dam, Sergeant-Tamboer. Weerbaarheids-Vereeniging. Erkend bij Z. M. besluit van 28 Juli 18G7 No. 12. Staatscourant No. 180. „Burgerplicht” opgerioht den 1Oden Mei 1867. Beschermheer Z. M. de Koning. Bestuur. H. van Wijngaarden. A. C. Geitel. C. C. J. van Mierop. College van Zetters der Directe Belastingen. De Burgemeester, Voorzitter. C. C. Knaap. tt vr p. (joecjewaage] I TT TV11 U.J-. VWXX ^XXX^xx. i B. H. van de Werve, Secr. Directe Belastingen. Invoerrechten en Accijnzen. Jhr. J. L. A. van Haeften, Controleur. G. Bouricius, Ontvang.(stad.') A. Dekker, Deurwaarder. H. R. Grootenhuis, Rijksbh. s ~o rv. (Kantoor Stad.) J. Kleefstra, Geagr. klerk. J. P. v. Dugteren, Ontvang. Gouda buitengemeenten. Vereeniging Officieren D.l>. Schutterij. Bestuur. Kapitein A. Nortier, Voorzitter. A. van Reedt Dortland, Secretaris. i' Luitenant B. G. J. van Deutekom, Penningmeester Officier der Muziek. Kapitein A. van Reedt Dortland. Op de leerlingsklasse wordt gratis onderricht gegeven: blaasinstrumenten ver schaft de Majoor-Kommandant. Dinsdag- en Vrijdagavond van 810 ure, onder leiding van den kapelmeester. Plaatsvervangende Leden. Kapitein A. van Reedt Dortland. ie Luitenant D. J. P. Onstenk. Sergeant H. Jager. Korporaal C. Vermeulen. Schutter A. D. Veening. Auditeur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 54