I GENOOTSCHAPPEN. 88 89 B. J. Swaan, Voorzitter. Seer-Penningmeester T egenschatters. I Secret. i Nederlandsch Gods. Tractaatgenootschap. J. W. Haverkamp Begemann, Correspondent. Iltreclitsche Zendingvereeniging. B. J. Swaan, Correspondent. H. Groenendaal. W. G. van Geelen. Voorz. Secretaris. P. van Reedt Dortland. D. G. van Vreumingen. H. Braat. H. Croeze Jzn. J.P.L.v. Laren, Vereeniging ter Bevordering der Zendingzaak. Dr. M. A. G. Vorstman, Eere- Voorzitter. A. K. v.d. Garden,Penningm. v. d. Pot (Waddingsveen,) Vice-Secretaris. M. Spruyt Jzn., Penningm. A. Olij, te Delft. C. Kooijman. P. van Reedt Dortland. Aederlandsch Bijbelgenootschap. Afdeeling Gouda. H. C. N. v. Amerom, Voorz. I C. Knaap, Thesaurier J. W.Haverkamp Begemann, P. W. Kamphuijzen. Secretaris. I A. Dortland. (van wege de Lutersche gemeente.) Brltsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Opgerictit te Londen 7 Maart 180!. P. S. van der Staal, Correspondent. Evangelische Maatschappij. Afdeeling Gotcda. J. WHaverkamp Begemann, Voorzitter en Penningm. H. C. N. van Amerom, Secretaris. Gastaal- Adolf- Vereeniging. Afdeeling Gouda. Mr. J. H. van Mierop. J. M. Noothoven van Goor, H. P. Schim van der Loeff. Xederlandschc Protestantenbond. Afdeeling Gouda en Omstreken. H. P. Schim van der Loeff, G. A. D. J. Gabrij, Secret. Voorzitter. D. Hoogendijk, Penningm. J. IJpelaar j M. Binnendijk, j Nederlansch Zendelinggenootschap. Afdeeling Gouda. Dr. M. A. G. Vorstman, Vrz. I A. J. W. Haverkamp, Begemann, G. Vice- Voorzitter. P. M. Roosendaal. i H. J. Nederhorst. P. A. Burghout. i Zegel-, Registratie- en Successie-Rechten. D. C. H. Smits, Ontvanger. Collectrice der Nederlandsche Staats-Loterij. Wed. A. C. Cosijn. Ambtenaren van den actieven dienst. Kantoor aan de Punt. G. Recourt, Komm.-Verific.-Chef tevensscheepsmet. binnenv. C. H. Mincke, Komm. f kl. J 3' Rijks-Schatters der Personeele Belastingen. Jzn. j in de ge- I meent e. Zendingvereeniging „.Java-Coniite”, en Utrecht- sche Hulpvereeniging „Het Penningsken”. P. S. van der Staal, Correspondent. H. H. Visser, Komm. f kl. J. F. Ten Napel, y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 55