6. W REEDT DORTLUD, Verjaarlaien van liet Koninklijke Hnis. HH. Gebrs. PALTHE, GOUDA. DINERS, SOUPERS, SPECIALITEIT IN I. W. P. V. Ede V. d. Pais, MA11KT V 107. AGENT A-1-.^ZEETuO- Sociëteit Beveelt zich aan voor het leveren van DÉJEUNERS, EN VERSCHILLENDE PARTIJEN SO I R ÉES HANDSCHOENEN en MANCHET- TEN, „oisrs G-EisroEG-EJsr’% DER 1817 1824 1841 1858 1880 4 19 Februari. Z. M. Willem III, Alexander Paul Frederik Lode- vvuk, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, be- ëedigd en ingehuldigd als Koning der Nederlanden binnen Amster dam den 12den Mei 1849 8 April. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster des Konings, Gehuwd met den Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach 5 Juli, Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, Prinses der Nederlanden, Dochter van wijlen Prins Frederik, Gemalin van Prins Willem Adolph Maximiliaan Karel, Prins von Wied 2 Augustus. Adelaida Emma Wilhelmina Theresia van Wal- deck-Pynnont, Koningin der Nederlanden 31 Augustus. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden, Dochter des Konings en van Koningin Emma.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 5