If ÏJtt I w w 2 !=zi C. G. Spit. g H Si w 5 i Él 91 Illi o Hill E s ts E Instituut voor Blinden te Amsterdam. T. P. Viruly te Leiden, Correspondent. Inrichting' voor het onderwijzen van spraak- gebrekkigen te Amsterdam. D. Ruijter, Correspondent. T. Bahlman. I. S. Polak. o Vereenlging Mederlandsch Mettray. Afdeeling Gouda. W. J. Fortüijn Droogleever, Correspondent. O S o 02 02 <X> GO <rt> G. ft H. Enno van Gelder, Comm. J. Punselie. A. de Raadt. K. Jonker. Aederlandsche Vereenlging tot afschaffing van sterken drank. Afdeeling Gouda. J. W. Haverkamp Begemann, H. C. N. v. Amerom, Secr- Voorzitter. j Penningm. e-< as 2 3 uil Het Gesticht „Talïtha Kiiml” te Zetten. J. C. Vorstman, geb. Perier, Correspondente. Het doel is om verwaarloosde en verlatene meisjes beneden de 16 jaar op te nemen tegen betaling van 114,— 'sjaars. Het Gesticht „Bethel” te Zetten. S. M. van Amerom, geb. Koppeschaar, Correspondente. Het doel is om verwaarloosde meisjes boven de 16 jaren tot dienstboden te bekwamen, of op eenige andere wijze in staat te stellen in eigen onder houd le voorzien, tegen betaling van 104,— ’sjaars. O pc K CkZ) ZE £2* cro c s -I C7D iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiizn ~&8-®8- Instituut voor Doofstommen te Groningen. Directeuren van dit Departement. W. J. Fortüijn Droogleever. A. Smits. E E i Z s® - 1 iiEm in ii ii iiiiiiiiiniiiiiiiii iiiii ii ui iiiiiiiiii~iii ii o> 3 3 NS S S S a F E ®s- -8® llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll=lll,l o t* F s? 2 O I ,,-S s m - i «^2 tJ z III g H o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 60