B. DE JONG, Behanger. Bloemen, Bouquetten, Kransen, VficMogm, Heesters, Gonifeeren, Bozen. WAS- enZEILDOEKEN. Corn. JONKER. TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, Behangsel- G or dijnpapier, §any- c-n MAG AZIJN enz. FIJN AARDEWERK, KRISTAL EN GLASWERK, Porselein en Jacobagoed, LAMPEN, LAMPENKATOEN, F. HOOFTKZEAN Jz., Kleiweg- E 1OO. BLOEMEN IN MANDJES, VERSIERINGEN, ENZ. TOO VAN D. Ruijter, Secretaris. W. Kromhout, Penningm. G. A. D. J. Gabrij. TURFSINGEL P 140. GOUDA. MAGAZIJN VAN GOUWE GOUDA C No. 199 200. C No. 199 200. Aederlandsch gasthuis voor behoeftige en min vermogende oogiyders. Correspondent-Commissaris voor Gouda en Omstreken. H. W. G. Koning. Begunstigers f 2,50 per jaar. Kiesvereenigi ng „Burgerplicht'’. (Voor de 2e Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten.) Bestuur. H. Jager. C. C. H. Prince. D. G. van Vreumingen. H. Enno van Gelder, Secr. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Voorzitter. J. M. Noothoven van Goor, Onder- Voorzitter. Dr. W. Julius, Penningm. Anti-Revolutlonaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje”. Bestuur. j A. W. H. W. Otto, Voorzitter. C. Brunt, Secretaris. R. K. Kiesvereeniging Bestuur. W. C. v. Dillen, Voorzitter. H. H. Weck, Secretaris. D. A. Ponsioen Azn., Penn. Kiesvereeniging „Vrijheid en Recht”. Bestuur. H. M. Dercksen, Voorzitter. L. A. Vingerling, Secretaris. Kiesvereeniging „Kerkelijk Beheer”. Bestuur. J. M. Noothoven van Goor, Voorzitter. G. Straver, Ond-. Voorzitter. van Kluijve, Pen ningmeester. „Recht voor Allen”. v. d. Wolff, Penningm.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 62