PARAPLUIES. HEEREN en DAMES o. Brandwaarborgkasten en Kisten, CL G T T E JR Wt AVijdstraat _A_ T\T°_ 41. G-ouda. DAMES £=5 IJZERWAREN Ujeuf|in tn $Rliriiil|. HANDSCHOE- NEE. A. V A N O S Azn. E '7'M. Kleiweg- E 73a. MARCHAND-TAILLEUR, SPECIALITEIT IN DASSEN en HAARDEN, KACHELS, ^Fornuizen, «£,ecli kanten., enz. 109 <~C-3 FABRIEK VAN Meer dan 1“ leden J_/l. J_7. JLCipöLlcX, k t/t// H. W. G. Koning, Penn. Secretaris. EN CZ2 CIO Cr<3 0^3 Leesgezelschap „Aspasia”. A. Langerhuizen van Uven, Bestuurder. Contributie f 1,—. Het leesjaar begint 1 December, worden niet aangenomen. Aanmelding bij den Directeur. Leesgezelschap voor Buitenl. Tijdschriften. Bestuur. Dr. D. Terpstra, VoorzitterMr. W. Fortuijn Droog- H. W. G. Koning, Penn. leever Jr., Secretaris. Maximum der leden 110. Contributie Aanmelding bij den Secretaris. Leesgez. „Wordt in ’t Verstand Volwassen”. Bestuurders. J.W. Haverkamp Begemann, Voorzitter. Alleen Hollandsche werken. Contributie f 5,20. Het leesjaar vangt aan 1 Januari. Aanmelding bij het bestuur. Leesvereeniging. H. Robberse, Voorz.-Biblioth. C. J. Verschoor, Secr.-Penn. Ijsclub tot ondersteuning van Minvermogenden. E. L. E. van Dantzig, Voorz. P. G. Overeinder, Vice- J. van Galen, Penningm. A. J. IJsselstijn, 2e J. L. van Eijk, Secretaris. J. van Sonsbeek, 2e A. Grendel. M. van Aalst. H. N. van Schaik. A. Steensma. O. M. Adegeest. J. Coster Jr. Ijsclub. G. P. Cheriex, Voorzitter. M. M. Schim van der Loeft’. G. H. G. de Lange, Seer.- A. W. Roes. P'enningmeesterI S. Steensma. Leesgezelschap (Juridisch). Mr. J. Fortuijn Droogleever, Bestuurder. Contributie f 6,— benevens eene entree van f 3,—. Aanmelding bij den Directeur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 68