HANDEL EN NIJVERHEID. no III Leegezelschap „Evangelie en Literatuur”. B. J. Swaan, Bestuurder. G. A. D. J. Gabry, Penn. Contributie minimum f 1,30 hoogstens f 3,—. Aanmelding bij liet bestuur. A. van Veen. J. M. Noothoven van Goor. 1890 A. van Reedt Dortland. H. Braat. Montijn C°. Jan Prince C°. Lafeber C°. Goedewaagen Zonen. (T.) Gebr. Biezenaar. Montijn C°. P. S. van der Staal. Lafeber C°. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Orde van Aftreding. 1888 C. J. C. Prince, Voorzitter. H. Jager, Onder-Voorzitter Theologisch Leesgezelsch. van den Ring Gouda. B. J. Swaan, Bibliothekaris. H. C. N. van Amerom, Secundus. Het Bestuur van den Ring Gouda. H. C. N. v. Amerom, Praetor. H. J. Hulscher te Reeuwijk, Scriba. C. C. H. Prince. D. G. van Vreumingen. H. Straver. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Secretaris. De Kamer vergadert den laatsteu Woensdag van elke maand in het ge bouw Arli-Legi. Makelaars in Effecten, Assurantiën en Wissels. Wed. Knox en Dortland Kassiers. Wed. Knox en Dortland. Hoffman C°. Van der Does C°. Ogier C°. (M. (J.) Commissionairs in Effecten. Van der Does C°. Hoffman C°. Goedewaagen Zonen. (T.) Ogier C°. (M. J.) Correspondenten le KI. der Wederl. Bank. Wed. Knox en Dortland. Correspondenten van Hypotheekbanken. Wed. Knox en Dortland (van de Haagsche) te 's Hage. Hoffman C°., (van de Rotterdamsche) te Rotterdam. Montijn C°. (van de Zuid-Hollandsche) te Rotterdam. M. J. Ogier C°., (van de Utrechtsche) te Utrecht. R. Leopold, Voorzitter. Dr. D. Terpstra, V- S. Posthumus, ie Secretaris. Correspondent voor de Levensverzekerlng-maatschappij en van het onder steuningsfonds de heer S. POSTHUMUS. Aederl. Onderwijzers Genootschap. Afdeeling Gouda. J. Slop, 2e Secretaris. P. C. Schriek, P'enningm. J. F. A. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht, Quaestor. Bij wie betaalbaar zijn de Coupons der Certificaten Werkel. Schuld van de Administratie kantoren onder directie van H. Huijgens Bakker H. G. Mulder. Ketwich Vroomberg Wed. W. Borski Wed. H. F. Tjeenk c. s. te Amsterdam; alsmede de Coupons der pandbrieven K. K. prlv. O- Boden Credit Anstalt. 5) en assurantiën. Leesgezelschap van den Protestantenbond. Afdeeling Gouda en Omstreken. D. Ruijter, Voorzitter. 1 W. F. Carrière, Secretaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 69