AU PRINTEMPS. S. VAN PRAAG, Agent voor Gouda en Omstreken HOOGSTRAAT A 111. P. VAN DEN HOEK. GOUWE C 63. GOUDA. NEDERLANDSCH BRANDWAARBORG GENOOTSCHAP, CHOCOLAAD A DRIESSEN Specialiteit in ©preekte (Stóudscke Sprits, ©iverse ©ebakken, Confituren, Cfougats, Seleien, enz. 112 Hüéii- eh PeIIeii Mart J. H. Becking, Directeur. A. Schoneveld van der Cloet, Commissaris. VAN HET te Curie 1821. Expediteurs. De Nederl. Rhijn-Spoorweg- I Van Gend Loos, Maatschappij. I Stilte. (F. W.) FABRIKANTEN ENZ. Naainl. Venn. „Stearine Kaarsenfabriek Gouda”. Jh. Mr. A. G. C.L. Jansens, v -ri —i n i Commissaris. T. P. Viruly, Commissaris. i A. Schoneveld v. d. Cloet, D. H.Kolff, stein Rogalla Zawadsky, te Maastricht Commiss. lie Goudsche Machinefabriek?’. I H. E. Ovingjr., te Rotterdam. Commissaris. I H. J. G. Mijnssen, te Am sterdam, Commissaris. „De G.sche Mach. Garenspinnerij”. J. P. v. Catz, Commissaris. G. J. Steens Zijnen, Direct. Dr.H.IJssel de Schepper, 'T' Tl ITL1__ Z~«. C. E. Viruly, Goudsche Waterleiding-Maatschappij. J. H. Becking, Directeur. I G. Straver, Commissaris. D. C. W. v. d. Laar, Boekh. i Mr. T. H.J. Baron de Bieber- Mr. W. v. d. Vliet, te Amster dam Voorz.- Commissaris. Naainl. Venn. H. Enno v. Gelder, Directeur. Mr. J. Fortuijn Droogleever, I Commissaris. VERKRIJGBAAR BIJ Tï. J. 3VE. KABEL, BANKETBAKKER EN KOK OOSTHAVEN B 36, GOUDA. Naaml. Venn. E. Kortenoever, Directeur. C. C. H. Prince, Commiss. H. C. Kortenoever, Zeepziederij. T. P. Viruly en Comp., (de Hamer'). De Goudsche Aardappelmeel-, Siroop-en Sago fabriek. I J. Bussemaker Jr., te Deven- ter. Commissaris. Dr.H. IJssel de Schepper,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 70