I C. BEGRAFENIS-SOCIËTEITEN. 119 118 H. J. Beusekamp, Penningm. J. Wijlacker. van der Bruggen, Bode. P. Rond, A.deWilde, Moordrecht, G. P. v. Werkhooven, Direct. J. B. van Catz, G. C. van der Want, J. A. Biezenaar, Commiss. W. Kromhout Jr., ,Uit Voorzorg”. Streefkerk, Commissaris. J. Vermeij, Boekhouder. H. Swieb, Bode. Begrafenis-Sociëteit. Onder de Zinspreuk-Gedenkt te sterven". F. Herman de Groot, Comm. K. Jonker, D. G. v. Vreumingen, W. Begeer, Bode. B. II. van de WERVE, Agent der Assurantie Maatsch. tegen Brandschade” te Zutphen en der Levensverzekering de Vennootsch. «Nederland” te Amsterdam. G. C. van der WANT, Agent der Maatschappij van Aigemeene Assurantie tegen gevaren van Brand en Gasontploffing en van «Aigemeene assurantie op het leven, heide te Brussel. Atlas” gevestigd te Amsterdam. Hoofd-agent der Maatschappij tegen brand, ontploffingen en inslaan van den bliksem «L’Union Beige", opgericht te Brus sel in 1824. Hoofd-agent der Maatschappij bij besmettelijke ziekten «de Philan- troop" gevestigd te Bolsward. uitkeering bij overlijden. P. van den Hoek, Agent. Wed. I. de Jong, Bode. Maatschappij van uitkeering en uitloting F’" W - S. A. Aronson, Directeur. C. Messemaker, Commissaris. D. Ruijter, H. Gautier, Burgemeester v. Algem. Utrechtsche Maatschappij voor geldelijke uitkeering na overlijden. J. Bik, Agent en Correspondent. Begrafenis-, Zieken- en Geneeskundige Sociëteit. Onder de zinspreuk: -Tot aller hulp en welzijn in en na het leven", onder directie van R. J. Schlüter, Bode te Gouda. Daaraan zijn verbonden. Dr. A. Romeijn, voor Genees- en Heelkunde. Dr. H. J. de Voogt, voor Genees- en Heelkunde. M. Spruijt, voor Heelkunde. Maatschappij tot uitkeering bij Overlijden. Opgericht te Utrecht, 6 December 1847. W. P. Ingenegeren, Directeur te Utrecht. P. Bol, Dr. G. J. D. Mounier, Wisk. J. Herman de Groot, Hfd.Ag. J. N. van der List, Bode. Burgerlijk Begrafenis-Fonds. te ’sGravenhage. L. van der Wolf, Agent voor F. Essenbaggers, Bode. Gouda. Amsterdamsche Algem. Verzeker.-Maatschappij voor G. A. Posthuma, Directeur. Dr. I. Minnigh, Be Onderlinge Spiegelglas-Verzekering. „Unie der Hoogstraat”. C. G. v. d. Post, Voorzitter. A. Giessen, Secretaris. Het doel dezer vereeniging is, onderling de schade te dragen van het bre ken der Spiegelruiten. G. A. OUDIJK en Jan PRINCE Co., Correspondenten der Brandwaar borg Maatschappij «de Jong Co.”, te Amsterdam. A. SMITS. Hoofdagent der Nederl. Aigemeene Verzekering Maatschappij tegen zee-, rivier- en hagelschade en Agent der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, beide te Tiel. D. J. van VREUMINGEN Dzn., Agent der Maagdenburger Brandwaarborg Maatschappij. J. de VRIES ROBBÉ, Agent der Levensverzekering Vennootschap «Neder land” te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 74