G. Jue 120 121 12. F. Grendel, Apothekers. Vroedvrouwen. Nut en Vermaak, Oosthaven. Concertzaal. Kunstmin, Boelekade. Concert-enSchouwburgzaal. Het Schaakbord (Bovenzaal) Kleiweg. School 5» Begrafenis- en Ziekenfonds. Onder de zinspreuk: »S":' onder directie van G. J. Jut c. s. W. G. Soeter, Bode. in. 21. Nieuwehaven N 34. Het roode Hert, Turfmarkt. Het Schippershuis, Veerstal. Café Belvédère, Markt. Vrede Best, De Harmonie, Markt. Het Schaakbord, Kleiweg. Restaurateur De Romeijn, Spoorstraat. Het Nieuwe Herthuis, Grot- tendieck, Restaurateur Spoorstraat. Dr. J. W. Kroon, voor Genees- en Heelkunde. Dr. J. H. Bakker Niemeijer, voor Genees- en Heelkunde. H. G. Hoefhamer en W. M. de Knoop, A. S. Kohlbrugge, j - 255- in de Nieuwsteeg, E 16/17 bij den Kleiweg. Logementen en Koffiehuizen. De Zalm, Markt. De Paauw, Markt. W. F. Carrière, Bode. Daaraan zijn verbonden. Jhr. M. C. F. J. de Rotte, voor Genees- en Heelkunde. M. Spruijt, voor Heelkunde. H. G. Hoefhamer, Apotheker. Algemeen Ziekenfonds voor Gouda. Dr. A. Romeijn, voor Genees- en Heelkunde. Dr. J. W. Kroon, Dr. J. H. Bakker Niemeijer, voor Genees- en Heelkunde M. Spruijt, voor Heelkunde. F. Grendel, en J. C. W. ter Bruggen Jr., Apothekers. W. Kromhout, Boekhouder Van der Bruggen en Van der List, Boden. G. Jue en P. Rond, Boden. Verhuurders van Lijkkoetsen. Gebr. Blom. H. Wolfswinkel. Publieke Verknopingen. van roerende goederen, gehouden wordende door G. C. Fortuijn Droogleever, in de Peperstraat K P. M. Montijn, 1 I Publieke Lokalen. De Paauw, Markt. De Harmonie, Vrede-Best, Het N. Herthuis, Spoorstraat. OranjeenNederl., Turfmarkt H. 167 (middelste deur). Blzondere Lokalen. Bank van Leening, St. Anthoniestraat G Gasthuis (St. Catharina), Oosthaven B Stads Erf, Turfmarkt en N'. Arti-Legi, Markt A 93. Wees- en Aalmoezeniershuis, Spieringstraat F Bestedelinghuis, Rotterdamsche Veer O 561. Mannenhuis (Oude), hoek Molenwerf en Spieringstraat F 11. Vrouwenhuis (Oude), St. Elisabeths-Gasthuis, Kleiweg V. 22, Mannen- en Vrouwenhuis (Israëlitisch), Turfmarkt. H 64. Armkamer (De), feruzalemstraat F 10. Proveniershuis (Het), Gouwe C 105. Pro-gymnasium, Houtmansgracht M 253. (Rijks Hoogere Burger), Tiendeweg D 42. (Burger Avond-), in 't geb. van het Pro-gymnasium. (ie Kostelooze), J eruzalemstraat F 9. (2* Kostelooze), Nieuwehaven N 141. (Avond), in 't gebouw der ic Kostelooze School. (Tusschen), Keizerstraat K 131. voor Jongens, (1' Burger), Groeneweg L 23a. Tot Nut van 't Algemeen", te ’s Gravenliage, G. H. Korte, Agent v. Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 75