MIDDELEN VAN VERVOER. 122 123 I n 77 77 77 7? 7? 77 77 77 77 Ambachtstand Vereeniging (De), Naaierstraat H 16. IXC/Jf/JW/CW JO. „Vrede Best”, Markt A 95. „Ons Genoegen”, Boelekade R 50. „R. K. Leesvereeniging”, Westhaven B 159. van Rijks-), Punt B 117a Buitengemeenten (Kantoor van weelensingel R 539. (Kantoor van (Kantoor van Nedcrlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Zie de Gidsen voor de uren van vertrek en prijzen van vervoer. Stoomtramweg Maatschappij „Gouda”. Lijn GoudaBodegrave. G. Langerer, Chef van Dienst. Zie voor de dienstregeling en de tarieven de ofilcieele Gids. IJsel Stoomtramweg Maatschappij. Lijn GoudaHaastrecht—HekendorpOudewater J. Knottenbelt, Directeur. Stationchef te Gouda. M. G. van Frankenhuijzen, Crabethstraat. Zie voor de dienstregeling en de tarieven de oflicieele Gids. Postwagendienst. GOUDA-SCHOONHOVEN. Onderneming van Schwemmer Weurman. van de Crabethstraat. van het Postkantoor. Van Gouda dagelijks v.m. 9,35 uur. 9,45 uur. n.m. 5.—en 9,33 uur, 5,15 ’s Rijks) Flu- bethstraat Q 224. den Controleur der Rijks-), Cra- den Gemeente-ont.) op het Raadh. Registratie (Kantoor der), Crabethstraat 228. Ijker (Kantoor van den), Groeneweg L 23. Kinderbewaarplaats (De), Nieuwenhaven N 103. Werkinrichting (De), Groeneweg L in. Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede. (Depóts der vereeniging). Turfsingel P 158 en Westhaven B 142. Leesbibliotheek van ’t Depart, van ’t Nut, in de Werkinricht. Spaar- en Hulpbank (De), in 't Gasthuis. Spaarbank van ’t Burgerl. Armbest. (De), in de Armkamer. Sociëteit „De Réunie”, Oos'thaven B 38. 77 7? 77 v Postkantoor (Het), Westhaven B 167. Telegraafkantoor (Het), Oosthaven B 84. Kazerne (De), op de Varkenmarkt. Waag (De), op de Markt. Keurmeester v. Vleesch en Visch (Bureau), Achter de Waag. Luitenant-Kwartierm. (Bureau van Nf, JeruzalemstraatP 8. Vischmarkt (de Overdekte), Lage Gouwe nabij de Wijdstraat. Gasfabriek (De Gemeentelijke), Vest bij de Gouwe. Waterleiding (Kantoor der) Gouwe C 226. Gend en Loos (Expeditie-kantoor van), Kleiweg E 7. Rhijnspoor (Expeditie-kantoor van den), Markt A 132. School voor Jongens (2' Burger), Lange Groenendaal X 103. Meisjes (ie Burger), Nieuwehaven N 260. (2e Burger), Turfmarkt H 78. (Gymnastiek), Spieringstraat F 80. voor Chr. Nat. Onderwijs, Lange GroenendaalX 19a. van de R. K. Liefdadigheid, Westhaven B 185a. voor Jongens (R. K). Gouwe C 24. (ic Openbare Bewaar), feruzalemstraat F 9. (2' Openbare Bewaar), Nieuwehaven N 140. (Muziek), op Arti-Legi van mej. Belonje, Gouwe C 28. Kantongerecht (Het), in Arti-Legi. Politiebureau, op het Raadhuis. Politie-wacht (De), Achter de Waag. Schutterskamer (De), in Arti-Legi. Schutterij-Rustkamer, Nieuwehaven N 35. Belasting (Kantoor - 77

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 76