TELE GRAPH IE. I2Ö 127 Schipper Vertrekt Donderdag en Zaterdag I’. van Reedt Dortland. Ambtenaren. J. T. van Schouwenburg, Directeur. Beheerders over het fonds van het voormalig Groot Schippersgilde. A. H. Kabel. P. Goedewaagen Tzn. L. van den Berg. G. J. de Jong, Telegr. 2e kl. Joh.B.Hartman, a. Van het Rijk. Bureau op de Oosthaven, Geopend gedurende de Werkdagen van ’s morgens 8 tot ’s avonds 9 uur. Op Zon- eh Feestdagen.- van 8 'tot 9 uur 's morgens. Van 1 tot 3 uur ’s namiddags. Van 7 tot 9 uur ’s avonds. DOORTREKKENDE SCHIPPERS. AMERSFOORT. Om de 14 dagen. Schippers J. L. van Ootmarsum en G. Pon. BOLSWARD, WORKUM en MAKK.UM. Om de 3 weken. Schipper R. Haitsma DEVENTER. Onbepaald. Schipper Doinmerholt. DOKKUM. Om de 14 dagen. Schippers D. H. Heringa en J, Haverschmidt. GRONINGEN. -2 maal per week- Booten. Kapiteins Albers, Zwart, Bloemke en T. Dijk. GRONINGERLAND. Alle weken. Schippers Hageman, Boerema, Boer Hidding. W. Rosenberg Jr. en van der Borg. HARLINGEN. Om de 3 weken. Schipper Velthuis. HEERENVEEN. Om de 14 dagen. Schippers J. de Groot en L. de Groot. LEEUWARDEN. Elke week. Schippers R. van Veen, S. Siebrands, L. J. Osinga, K. H. Feenstra. SNEEK. Om de 3 weken. Schipper H. van Niel. ZUTPHEN. Onbepaald. Schipper Engelsman. Informatiën aangaande deze veeren zijn het beste te bekomen bij de Wed. de Mooij, Gouwe, Hoek Aaltjebaksteeg. MARKTSCHUITEN. ALPHEN. Donderdag. Schipper J. van der Linden. ALPHEN en OUDSHOORN. Donderdag. Schippers P. Berghoef en 1. v. d.Tak. BERGAMBACHT. Donderdag. Schipper de Vries. BERKENWOUDE. Donderdag. Schipper E. Verwaal. BODEGRAVE, ZWAMMERDAM en NIEUWERBRUG. Donderdag. Schipper J. Krijgsman. BOSKOOP. Dinsdag. Donderdag en Zaterdag. Schippers P. Goudkade, W. van Noord en I. Meivogel. HAASTRECHT. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schipper G. Stigter. MOERKAPELLE. Donderdag. Schipper D. Bakker. MOORDRECHT. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schipper A. de Haas. NIEUWKOOP. Donderdag. Schipper J. Simmerman. OUDEWATER. Donderdag. Schipper A. Fritschey. REEUWIJK. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schipper J. van Es. STOLWIJK. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schipper D. Frederikse. WADDINGSVEEN. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schippers B. J. van Rhijn en A. Hoogendoorn. WOERDEN. Donderdag om de 8 of 14 dagen. Schipper Blonk. ZEVENHUIZEN. Donderdag. Schipper H. Jongeneel. PAKSCHUITEN. BERGEN OP ZOOM. Vertrekt om de 11 dagen. Schippers D. Touw en 11. Wijk. BODEGRAVE. Vertrekt dagelijks 's morgens te 10 uren. Schipper M. van Leeuwen Jr. BREDA. Vertrekt lederen Donderdag. Schippers J. van den Bogaart en W. Blom. DELFT, SCHIEDAM en DELFSHAVEN. Vertrekt Dinsdags, ’s Zomers: 10 uren voormiddag, ’s winters: 8 uren voormiddag. Schipper F. C. van Kanten. DORDRECHT, Vertrekt Dinsdag te -2 uren. Schipper L. van den Berg. GOES. Vertrekt om de 14 dagen. Schippers P. D. de Vries en Kerpel. GORINCHEM. Om de 14 dagen. Schipper Vervoorn. 's GRAVENHAGE. Schipper T. Stigter. Maandag ’s nachts te 2 uren. Donderdag ’s morgens te 4| ure. HAARLEM. Vertrekt eiken Dinsdag des namiddags te 1 ure. A. W. C. du Chatenier. SCHOONHOVEN en HAASTRECHT. - - ’s namiddags 1 ure. Schipper G. Stigter. UTRECHT. Vertrekt eiken Donderdag des namiddags te 1 ure. Schipper

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 78