S. D. BOON. C- BE&# BRANDWAARBORGKASTEN, Haarden, Kachels, Cu isini ér es, Keiikemereedscliapjeii, LEDIKANTEN, WIEGEN, VUUR- EN LUIERMANDEN, en T’etroleumhanglampen, T’etroleumtoesteUen, LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN, ENZ. TEVENS VERKRIJGBAAR: S 38. EXPEDITEUR STATION Sas* KLEIWEG GOUDA, E No. 68 en 44 E No. 68 en 44. Nieuw Systeem Regulateur-Kachels met volledige guarantie. AANLEG VAN GAS- EN WATERLEIDING. 128 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 2 tot 10 woorden f 0,25 11 of 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 71 of 72 woorden 1,18 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 n 100 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 binnen Nederland. Algemeene Bepalingen. De telegrammen moeten duidelijk en leesbaar ge schreven worden-, doorhalingen, bij- en tusschenvoegingen mogen daarin niet voorkomen, tenzij behoorlijk gewaarmerkt. Bij het samenstellen moet deze volgorde worden in acht genomen1. De aanwijzing voor voorrang, betaald antwoord, collationneering. kennisgeving van ontvangst, naseining, bezorging buiten de lijn enz.; 2 het adres; 3 de inhoud: 4 de onderteekening. Telegrammen die niet aan de vereischten voldoen, worden ter verbetering teruggegeven. Bij de berekening der woorden wordt het adres medegerekend. Vijf cijfers en 15 letters worden voor één woord gerekend. Zinteekens wor den kosteloos overgebracht. Alleen wanneer ze tusschen cijfers staan, tellen komma, punt en breukstreep elk voor éen woord. Tariefs-Bepalingen. De prijsberekening geschiedt per 2 woorden. Zie tarief. Antwoorden kunnen voor Nederland voor willekeurig aantal, voor Staten daar buiten tot hoogstens 30 woorden, vooruitbetaald wordenwordt ver langd een antwoord van 10 woorden vooruit te betalen, dan is de aanwijzing »antwoord betaald” (verkort Rp éen woord; voldoende, .doch bij vooruitbeta ling van meer of minder woorden voor het antwoord, moet dit aantal woor den achter de aanwijzing «antwoord betaald” of Rp. vermeld en ook daarvoor betaald worden. De bezorging per post geschiedt kosteloos. Bij betaling der Denemarken Duitschland 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 f 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 Griekenland Groot-Brittannie en Ierland Per woord Tarief der Telegrammen voor het Binnenland. 41 of 42 woorden 0.22Ï 0,281 0,121 0,151 Nederl. Indië Per woord 4,121 Voornaamste bepalingen met betrekking tot het telegraphisch verkeer JLbl tv VVUU1U V,1V£ Elk woord 0,06' Frankrijk Per woord 0.10' Vast recht 1,02' Elk woord 0,20' 0,13 Italië Vast recht f 0,67' Elk woord 0,131 Noorwegen. Elk woord 0,16.' Portugal. Elk woord 0,16' Rumenië en Servië Elk woord 0,144 Rusland (Europa) Per woord ".221 Spanje Per woord 0,14' Turkije Elk woord Zweden Elk woord 0,12! Zwitserland Elk woord 0,15' Per woord 0,28 0,31 0,34 0.37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,32 0,53 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 Voor dringende Telegrammen \t ordt de tweevoudige prijs berekend. Tarief der Telegrammen voor het Buitenland. BelgiëVast recht f 0,25 Elk woord 0,02J- Elk woord 0,10'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 79