9 WIJK B. A 8 175 138 N°. 34 tot 54. Oosthaven tot de lange N°. NAMEN EN BEROEPEN. 144 107 37 9 154 155 14 156 128 129 60 164 168 116 117 118 130 131 108 109 139 140 165 166 167 17 18 19 21 22 10 11 1 2 47 48 144 c 145 3 4 8 NAMEN EN BEROEPEN. P. Gij beis, winkelier. H. Boot er, winkelier. C. Vermeulen. H. C. Edauw. geineente-bode. 151 152 153 N°. 169 170 171 172 119 120 121 123 124 125 126 127 99 102 103 104 105 106 110 112 114 115 N°. 135 136 137 157 158 159 15 16 N°. 89 90 91 146 147 148 149 150 61 62 63 64 63 66 67 N°. 173 174 132 133 134 161 162 163 25 26 27 31 33 93 94 95 96 97 N°. 34 35 36 49 51 52 53 54 142 143 12 13 38 39 40 40a Mej. W. H. Ravesteijn Medenblik 41 42 43 44 N°. 23 tot 33. Molenwerf. J. F. F. J. Boon van Ostade. A. von Lom, bierbrouwer. .1. H. P. M. en W. J. de Loo. H. J. Waard, schrijnwerker. J. S. Lugthart, NAMEN EN BEROEPEN. Wed. A. van der Klein. G. H. Schutlelaar, kruideniersw. A. Week, haringemaker. J. Warmens, kaashandelaar. J. Schuling. concierge. H. N. van Schalk, hakker. W. G. v. d. Geest, societeithouder. F. van Utrecht, bierhandelaar. .1. J. Grootendorst C",modes. P. G. van der Meulen. M. Vermaat Jr., hotelhouder. P. Goedewaagen, Tz., in e/fecten. H. Jansen, kofliehuishouder. G. Langeraar, particulier. L. L. van Dorst, timmerman. W. Rozestraten, stukadoor. NAMEN EN BEROEPEN. Wed. Verbeek—v .Gastel, sigaren. F. F. Kniilman, garen y band. Wed. J. van Gastel—Knoors. C. van Leeuwen, bakker. B. W. Dreesman,manufacturier. G. H. Korte, L. A. de Vletter, drogist. Ph. J. van der Stok, galanterien. C. F. Frevel, Luit. Kwartierm. H. Goorissen, boekdrukker. G. C. Bruijnel, vleeschhouwer. M. Bouwman, muziekonderw. Gez. de Haas. Mej. S. C. G. Schouten. 144a J. J. van Uije. koopman. 1444 F. H. A. Wolft, drogist. C. van der Want, fabrikant. G. W. Giesen, metselaar. Mej. M. de Koning. M. van der Burg, banketbakker. H. M. Carlier, particulier. V. W. D. Schenk,manufacturier. J. Schenk, J. J. v. Bentum Dyxhoorn. boekh. A. J. v. Bentum Dyxhoorn, W ed. Meur-—Bouwhuizen,goads. J. G. Jurgens, manufacturier. Wed. v Luijk—v. Schalk, garen y band. jlerwijzeres. Mèj. A. E. L. Steens Zijnen on- C. van Vliet, banketbakker. Wed. Hardijzcr—v. d. Berg. T. A. G. van Delh. garenA’ band. Mej. S. A. van Deth N“. 156 tot 175. Wijdstraat w. z. D. S. Leefsma, manufacturier. J. H. Kiehert, photograaf. G. M. Woerlee, schoenmaker. F. X. Hardijzer,So$(diuisftouder. D. Hoogenhoom, bedden en U'itg. Mej. A. J. en M. C. Jochim. A. W. van Kluijve,horlogemaker. Mevr. Salverda—Bolke. A. van Veen, winkelier. A. Steensma, bloemist. J. H. Krom borstelwerk y zaden. A. C. Schouten, koopman. J. H. Boers, apotheker. Wed. Adams—Goorissen, winkel. P. J. v. Vreuiningen,likeurstoker. Wed. v. Vreumingen—v.d.Want. G. Gravestein, behanger. NAMEN EN BEROEPEN. T. Crehas, kruidenierswaren. I. Davidson, koopman. G. de Keijzer, koopman. W. Begeer, goudsmid M. Peeters, slijter. Noodgodsteeg. NAMEN EN BEROEPEN. Mej. M. C. Belonje, in meubelen. W. G. van Geelen, koopman. II. .1. Kabel, banketbakker. A. II. M. Kabel, kantoorbediende. H. J. M Kabel, banketbakker. J. van Heek, neurenburgerwaren. Wed. Zwanenburg—Smelt. N. de Groot, kastelein. A. Schoneveld van der Cloet. A. L. van üven, leeraar. iTiej. ii. nu ir^icijii iiir.ucu m i k Jhr. M. G. F. J. de Rotte, arts. P. C. W. Begeer, kapper. G. J. Terschegget, sigarenmaker. Wed. Zwaaneveld—Tuinen burg. J. C. Zegers, smid. Wed. v. d. Linden—v. d. Rotte. Mevr. Wed. van llinloopen Lab- berton—Wolters J. S. van der Sloot, kleermaker B J. Swaan, predikant. II. Rost, melkboer. C. F. Wildenburg, bakker. T. Vermeij, koekbakker. N°. 55 tot 71. Lange Noodgodsteeg. Wed. Linthorst, brugwachtster. ui J. C. Spruijt, modiste. 58 B. Breedveld, varensgezel. 58a D. Karssen, kleermaker. P. Rietkerk, sigarenmaker.' 60a P. .1. Blom, smid. L. Geerling, vleeschhouwer. H. Hortensius, schipper. J. Nieuwenhuizen, olieslager. .1. .1. Zuidveld, postbode. A. K. Koning, fabriekwerker. L. Leellang. pijpmaker. G. Jansen, schilder. 5« 1 57 J. C. Spruijt, modiste. W. de Ven. onderwijzer. G. R. Verlooij, letterzetter. J. W.P. v. Ede v.d. Pais, koopman- T. J. Monlijn, Comm. derposter. G. Soos, fabrikant. C. P. Backers, koffiehuishouder. N°. 110 tot 131. Hoogstraat. K. Zandvoort, koopman. II. .1. Beusekamp, goudsmid. H. W. M. Steesens.banketbakker. W J. Dercksen, bakker. Wed. Ten Siethof. I. .1. Bonneur, garen y band. A. van Dantzig, manufacturier. M. J Oosterling, slijter. Wed. Thier—Prost. C. Smits, schoenmaker. L. P. Hoogendijk, koekbakker J. G. van Schalk, bakker. J. H. C. Huinck, galantertën. A. A. Bisschep, manufacturier. C. G. van der Posl, fabrikant. J. H. Schmidt, galanterign. A. Giessen, hoedenmaker. Wed. P. C. Dirksen—Jansen. J. C. Sibbes Jr., manufacturier. J. P. en E. C. de Klerk. J. H. Vetter, horlogemaker. Wed. L. de Jong-Grootendorst. Mej. J. Welter, winkelierster. A. J. van Dantzig, manufacturier. N°. 132 tot 155. Markt. F. W. Stilte singer naaimach. A. F. Ruijgers, kruidenier. Wed. Mathot— Veerman, modiste. J. W. Blanken, kastelein. I S. van Praag, reiziger Gez. van Dantzig, inodisten. I H. C. Edauw Jr. boekhandelaar. i J. H. Schmidt, parapluien. J. v. de Pavoordt, goudsmid. I C. van Vliet, tuinier. Mej. J. M. Klerk. i Wed. Schouten—de Hoog Mej. A. Schouten, onderwijzeres. Mej. D. Schouten, n I J. M. van Minden, tandmeester. L. J. Blok, winkelier. Mej. J. M. E. Eigenhuizen. 1 P. F. Visser, barbier. l J. J. van der Hoeve, winkelier. N". 14 tot 22. Oosthaven tot de Molenwerf. Wed. Melkert—Vervoorn, winkel. F. Hailing, photograaf. H. J. Harling, J. van der Grjjp, tabak etc. i B. C. Verwet), kleermaker. Mej. Wed. de Leeuw—van Gelder. W. Schalekamp, banketbakker. i C. W. van de Velde, wijnkooper. i P. Sauerbier, koloniale waren C. Ras, huismeester. l Mevr. Wed. Koek—de Wilt. A. A. Koek, bierbrouwer. N°. 1 tot 13. Dubbelebuurt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 7