BUITEEN Nzn. (S. W. van) boekdrukker, uitgever 141 140 Nieuwe Goudsche Courant, Jeruzalemstraat F 4. Bruin Bruin Bruin Bruin «Buijs (J.) directeur werkinrichting, Groeneweg L 111. Buyze (Mej. A. M. L.) onderwijzeres, Fluweelensingel R 561a. «Bijman (A.) bouwman, Bloemendaal S 43. Canevascini (C. Rijnaarts) in garen en band, St. Anthoniestraat G 138. Carlier (H. M.) Markt A 147. Carrière (W. F.) bode begrafenisfonds, Fluweelensingel R 379. Cars (Mej. W.), Westhaven B 200t>. Cats (wed. A. M.) koopvrouw, Lange Groenendaal 1 123. «Cals (D. L.) waagm., meubelmaker en winkelier, Gouwe C 4. «Cats (E. L.) winkelier, Korte Groenendaal 1 194. «Cats (E. S.) in manufacturen, Kleiweg E 94. «Cats (I.) in tabak, sigaren, geplakte zakken, Lange Tiendeweg D 29. «Bruynel (G. C.) vleeschhouwer, Markt A 143. Bruijniks (W.) tapper, Raam O 470. «Bruijstcns (A.) bleeker, Karnemelksloot R 314. «Bruijstens (F. J.) bleeker, Karnemelksloot R 314a: (D. de) kaaskooper, Oosthaven B lOi. (H. M. de) tapper, Walesteeg F 62. (I. de) veehouder, Raam O 191. (wed. J. H. de) in kruidenierswaren; Walesteeg F 64. «Bruinjé (G.) winkelier, Lange Groenendaal I 79. Brummeler Andriesse (Mej. C. A. P. en J. M. ten), Bleekerssingel R 190a. Bruns C°. (J. H.) in manufacturen, Markt A 138. Bruns (J. L.) in manufacturen, Turfmarkt H 84. Brunt (C.) verver, Lange Tiendeweg D 33. Brunt (H.) spekslager, Lange Tiendeweg I) 56. «Brijce (A. C.) luitenant der infanterie, Crabethstraat Q 233. Bückman (Gez.) naaisters, Minderbroedersteeg B 99. Buis (C.) koopman, Raam O 282a. Buisman (Y. D.) gep. Rijksamblenaar, Fluweelensingel R 363. Bulk (J.) bouwman, Karnemelksloot R 471a. «Bulk (J.) bouwman, Bleekerskade P 33. «Burg (J. van der) winkelier, Raam O 16. «Burg (K. van der) vischverkooper, Gouwe C 247. Burg (M. van der) koekbakker, Markt A 146. «Burger (M.) tapper, Vogelenzang M 64. Burgersdijk (L.) gemeente-architect, Turfmarkt 11 169. «Burghout (P. A.) timmerman, Fluweelensingel R 336. Busch (J. C. L. F.) in manufacturen, Markt A 64. «Bouwman (A.) bouwman, Bloemendaal S 31. Bouwmeester (A.) winkelier, Zeugstraat G 83. «Braam (A.), Bloemendaal S 44. Braat (Mevr, wed.) geb. den Boer, Gouwe C 193. •Braat (H.) oliemolen. Onder de Boompjes P 266. «Braggaar (J. J.) slijter, Nieuwehaven N 76. Brakel (wedgeb. Hinrichs, Westhaven B 148a. •BRAKEL (J. W.) vleeschhouwer, Gouwe C 41. «Brauw (Dr. R. A. M. Stavenisse de) leeraarprogymnasium, Oosthaven B lila. Bredlus (J.) broodbakker, Waalstraat A 47. «Breebaart Lzn. (J.) banket-, pasteibakker, confiturier, Markt A 56. Bremmer (T. B. J.) luitenant der infanterie, Kleiweg E 101. Breuk (wed. de) geb. Bazendijk, Oosthaven B 74. «Breukelen (W. van), Boelekade R 126. «Breukelen (W. van) stalhouder, Bleekerssingel R 264. BRINKMAN (A.) boek- en muziekhandel, drukker, uitgever Goudsche Courant en Advertentieblad voor Gouda en omstreken, Lange Tiendeweg D 60. «Brinkman (H. A. C.) boekdrukker, Spieringstraat F 19. Broeder (P. G. den) winkelier, Lange Groenendaal I 100. «Broek (C. v. d.) smid, geweer- en slotenmaker. Lange Groenendaal 1 18. «Broekhuizen (H.) in garens, Varkenmarkt M 212. «Broer (D.) tuinman, Karnemelksloot R 506/1. Broere (A.) kapitein sleepboot, Turfsingel P 101. Broere (J.) kapitein sleepboot, Turfsingel P 46. Broere (L.) schipper, Turfsingel P 47. «Brokaar (I.) gep. serg. maj., Karnemelksloot R 486. «Brouwer (B.) schilder, Lange Tiendeweg D 59. «Brouwer (Mr. D. N.) gemeentesecretaris, Gouwe C 26. «Brouwer (L.) aannemer, Karnemelksloot R 441. «Brouwers (L.) broodbakker, Nieuwehaven N 169. Brugge (J. C. van der) kleermaker, aanspreker en stadsomroeper, Nieuwe haven N 43. «Bruggen (J. C. W. Ter) apotheker, Blauwstraat H 13. «Bruggen (J. van der) toutoslager, Vrouwensteeg H 223. Bruijn (D. de) sigarenmaker, Peperstraat K 92. «Bruijn (K. M. de) firma L. de Bruijn SfZn., kleermaker, Zeugstraat G 12. Bruijn (L. de) bakker, Raam O 183. Bruijn (L. de), Lange Groenendaal I 62. Bruijn (W. N. de) kuiper, Buurtje bij den Turfsingel P 33. Bruijnel (C. J.) spekslager, Gouwe C 246.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 86