142 U3 K 191. 264. (nendaal 1 199. kol. waren, K. Groe- Cats (J. S.) koopman, Waaierstraat 11 23. Cats Jr. (J. S.) vleeschhouwer, Kleiweg E 6. Cats (M. L.) veehandelaar, Kleiweg E 67a. Cats (M. S.) in manufacturen, Gouwe C 18. «Cats (S. L.) in manufacturen, Korte Tiendeweg l> 83. Deth (wed. v.) get. de Gidts, in good en zilver, Korte Groenendaal 1 193. Doth (Mej. S. A. van), Markt A 133. Deth (T. A. G. van) in garen, band enz., Markt A 133. Deutekom (B. G. J. v.) gep. adj. ond.offic., Crabethstraat Q 234a. Diamant (P.) kleederverver, Karnemelksloot R 272. Dlestelhorst (A. W.) biljartmaker, Blauwstraat H 2. Diestelliorst (H. A.) biljartmaker, Turfmarkt H 239. «Dillen (A. H. van) firma C. van Dillen en Zn., Waalstraat A 10. Dillen en Zn. (C. van) in verfwaren en vensterglas, Waalstraat A 40. «Dillen (W. C. van) firma C. van Dillen en Zn.,- Gouwe C 61. Dircksen (Mevr, wed.) gel). C. Jansen, Hoogstraat A 127a. Does en C°. (v. d.) kassiers en effecten, Oosthaven B 90. Does (A. J. B. v. d.) firma v. d. Does en Co., Oosthaven B 86. Does (Mej. C. C. J. van der), Oosthaven B 86. Doesburg (C. B.) houtdraaier, Karnemelksloot R 378. «Dongelmans (J.) vleeschhouwer, Raam O 189. «Donna! (J. H.) barbier, Gouwe C 95. Doornik (A. H.) sigarenfabrikant, Gouwe C 181. «Dorp (N. J. van), Kleiweg E 80. «Dorp (P. van) sigarenfabrikant, Gouwe C 97. Dorst (wed. J. van) tapster, Markt A 72. «Dorst (A. van) garenfabrikant, Spoorstraat Q 205. Dorst (L. C. van) timmerman, Markt A 103. «Dort (G. van) korenmolenaar, Vest O 381 «Dort (K. van) winkelier, Keizerstraat K 127. Dantzig (M. van) praktizijn en vendumeester, Turfmarkt H 51. Dantzig (Gez. van) in modes, Dubbelebuurt B 2. Daudt (F. X.) goudsmid, Zeugstraat G 36. Davids (Mevr, de wed.), Fluweelenslngel R 317e. Davidson (J.) koopman, Waalstraat A 169. «Dekker (A.) deurw. rijksbel., Karnemelksloot R 273. «Dekker (A.) melkboer, Karnemelksloot R 473. «Dekker (S.) sleeper, Peperstraat K 90. Dekkinga (H.) tapper, Spoorstraat Q 202. Delchambre (J. P.) agent van politie, Boelekade R 80. «Dercksen (A.) tabak- en sigarenfabriek, in bieren en «Dercksen (H. M.) broodbakker, Westhaven B 138. «Dercksen (W. J.) broodbakker, Hoogstraat A 113. Dessens (P. L.) kapelaan. Kleiweg E 23. «Dessing Pz. (G. P. W.) timmerman, Karnemelksloot R 468. •Deth (M. van) Kattensingel Q 138. J 160. Chatenier (A. W. C. du) schipper op Haarlem, Keizerstraat Catz (J. B. van), Wachtelstraat P 218. Catz (J. P. van) garenfabrikant, Kattensingel Q «e--- Cheriex (G. P.) kapitein inf., Bleekerssingel R 203e. «Cittert (B. P. v.) hoofd 1' burgerschool voor meisjes, Plantsoen N 261. Clemens (C. P.) stukadoor, Kleiweg E 79. Clemens (P. C.) stukadoor, Kleiweg E 79. Clemens en Zonen (firma C.) stukadoors, fabriek van Terra-Cotta-ornamenten, Kleiweg E 79. Collew(jn (wed.) geb. Sikkel van Wijk, Westhaven B 144a. Cohen (M.) stoffenverver en in antiquiteiten, Spoorstraat Q 211. «Comfurius (W.) oud Ind. officier, Turfmarkt H 79. Cording (F. W.), Gouwe C 60. Cosijn (Mevr. wed. A. C.) collectrice Staats-Loterij, Gouwe C 9. Coster (J.) fabriek van boterkleursel, kaaskleursel en kaasstremsel, Gouw'e C 76. «Crebas (T.) in koloniale waren, Waalstraat A 169. Cremer (A. F.) leeraar R. H. Burgerschool, Crabethstraat Q Creveld (wed. S. v.) vleeschhouwster, Lange Groenendaal I 15. Croese (H.) rijksambtenaar, Bleekerssingel R 266. Cuhlman—van Garsten (wred.), Gouw’e C 44a. Daalmans (J. F.) Daalmans Sf Co.. Meekers, Fluweelenslngel R 328. DAM (A.) café restaurant „Het Schaakbord”, uit spanning en stalling, zalen voor verkoopingen, par tijen en vergaderingen, agent bierbrouwerij „de Griffioen”, Kleiweg E 95/6/7. Dam (wed. G. van) Karnemelksloot R 306a. Dam (J. van) looper op Waddingsveen en Boskoop, Peperstraat K 24. «Dam (J. G. van) kleermaker, Raam O 223. Dam (P. van), Spleringstraat F 46D. Dantzig (A. van) in manufacturen, Hoogstraat A 117. Dantzig (A. J. van) in manufacturen, Markt A 131. Dantzig (E. van) onderwijzer, Fluweelenslngel R 317. Dantzig (E. L. E. van) kantoorbediende, Turfmarkt H 31. Dantzig (I. van) in manufacturen, Lange Tiendeweg D 22. Dantzig (J. van) in manufacturen, Fluweelenslngel R 517. Dantzig Az. (Joseph A. van) in manufacturen, Markt A 66.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 87