GOUDA. Wed. A. QUANT, kl.ElWH. E fl!(. M. VERMAAT Jr„ lederwaren, kelen, Kantoor-, School-, Schrijf- D. SAMSOM. gouda. Hötel „DE ZALM”, 144 TEEKENBEHOEFTEN. MARKT A 58. KOFFERS MAGAZIJN VAN Bekroond Zilveren Medaille Nat Wedstrijd Leeuwarden. Bekroond Zilveren Medaille Internat. Tentoonstelling Amsterdam. SPECIALITEIT ia COSTUMES ea NOUVEAUTÉS. EN EN IW* Stalen van Zijden Japonstoffen en Witte Goederen worden op aanvrage franco door het geheele land en Ned. Indie toegezonden, in concurrentie met het Buitenland. Dorth (A. A. van) commies ter secretarie, Kattensingel Q 191a. •DORTLAND (A.) firma Wed. Knox en Dortland, Agent Nederlandsche Bank enz., Kassiers, Make laars in Effecten, Assuradeurs, Turfmarkt H 217. Dortland Jr. (A.) lid der firma lUed. Knox en Dortland, Turfmarkt H 217. ■•Dortland (A. van Reedt) procuratieh. Knox en Dortland, Westhaven B 188. DORTLAND (G. van Reedt) kastelein sociëteit „Ons Genoegen”, aannemer van diners, bruiloften en kinderpartijen, Boelekade B 50. Dortland (J. van Reedt) in tabak en sigaren, Westhaven B 180. ••Dortland (P. van Reedt) schipper op Utrecht, Westhaven B 132. Doublet (D. A. M.) civiel-ingenieur, Kattensingel Q 140. Dreesman (C. B.) firma J. H. Bruns en Co., Markt A 138. ••Dries (A.) tapper, Oosthaven B 112. Driesten (G. W. van) klerk, Markt A 61. Droogleever (G. C. Fortuijn) notaris, Westhaven B 163. Droogleever (Mr. J. Fortuijn) advocaat, Westhaven B 204. ••Droogleever (W. J. Fortuijn), Westhaven B 136. Droogleever Jr. (Mr. W. J. Fortuijn) advocaat, Westhaven B 136. ••Dugteren (J. P. van) ryksontv. buitengem., Fluweelensingel R 339. Dugteren (M. J. van) leeraar R. II. B. S.Crabethstraat Q 262. Dugteren (Mevr. wed. van) geb. Abentrooth, Gouwe C 1796. Duin (A. N. van) tapper, Peperstraat K 263. Duin (M. N. van) pijpmaker, Peperstraat K 262. Dunnen (G. den) stoombootkapitein, Punt B 113. Dupper (Mevr, de wed.), Gouwe C 33. «Dussen (S. van der) koopman, Groeneweg L 203. Dutilh (J. C. G.) in kaapsche wijnen, Houtmansgracht M 233. Dutilh (Mej. A. M. E.) Westhaven B 152a. Dutilh (Mej. J. H. C. en C. M. E.), Gouwe C 228a. Duijm (J. J.) timmerman, Peperstraat K 81. Duijs (I.) winkelier, Korte Groenendaal I 193. Duijtsen (A. J. den) particulier, Crabethstraat Q 222. ••Dijk (J. B. van) particulier, Gouwe C 233. ••Dijxhoorn (A. J.) firma J. van Bentum en Zn., Markt A 150. Dijxhoorn (J. J. van Bentum) firma J. van Bentum en Zn., Markt A 130. ••Echten (J. H. v.) prov. opz. bij den waterstaat, Gouwe C 37. Echten (Mej. E. C. van) onderwijzeres, Gouwe C 37. Eek (C. van) particulier, Kattensingel Q 132. Edauw (H. C.) gemeentebode, Markt A 173. Edauw Jr. (H. C.) boekhandel, uitg. N. Gouwenaar, Dubbelebuurt B 3.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 88