WIJK C. 10 11 4 116 155 118 76 156 77 201 202 139 175 110 N°. NAMEN EN BEROEPEN. 5 108 109 203 204 N°. 176 19! 195 N°. 110 111 113 111 115 116 117 153 151 177 178 179 180 Nu. 1 81 85 86 87 88 89 112 112a 196 197 199 200 101 105 106a 107 157 158 159 160 161 162 163 161 72 73 74 75 126 126a 127 181 182 183 185 186 119 120 121 123 125 128 129 130 131 132 133 134 136 137 138 141 142 187 188 189 190 191 192 193 N°. 68 69 71 N°. 72 tot 90. 94 95 96 97 98 99 101 103a Mej. J. A. H van Mierop. 1036 P. J. K. van Werkhooven,com- missaris der stoomboot. N°. 104 tot 112. Oosthaven tot de Punt. D. de Bruin, kaaskooper. D. Hoogendijk. kassier. H. Well man. kapitein stoomboot. J. A. Sikkens, luit der infant. Mevr. Wed. Sikkens—Abeleven. Mevr. Wed. Nieuwenhuis—van Borrendam. Mr. A. A. v. Bergen IJzendoorn, burgemeester. N°. 148 J. G. v. d. I 148a Wed. Brakel-Hinrichs. 149 150 151 152 6 7 7a - 8 C. Mansvelder, sluisknecht. M. J. Kamphuizen, thee etc. Mr. D. J, van Heusde, griffier. L. van den Berg, Schipper. C. de Wilde, verver. J. Herman de Groot, dir. begraafpl. f' M'lncvAMor el it i ehn n/'hf N 1 tot 85. Gouwe o. z. NAMEN EX BEROEPEN. J. A. P. Montijn, kassier. 2a Mej. S. C. Roest van Limburg. 3 J. Gosseling, beeldhouwer. Wed. Zieleman—Onstenk. 4 D L. Cats, schrijnwerker. Westhaven tot het Postkantoor. G. J van derTogt, botert kaas. A W. Roes, leerlooier. J. D. Stam, meubelmaker. G. Jue, kleermaker. P. vamie Kasteden, pottenbakker. J. Upelaar Jz. zeilmaker. J. Hornes, spekslager. Wed. Colle.wijn-Sikkel v. Wijk. Mr.J. H. v. Mierop.kantonrechter. Dr. F. H. G. van Ilerson, arts. A. Smits, ontranger. NAMEN EN BEROEPEN. W ed. Swa nenburs;,winkelierster .1. Bruikman, opperman. Wed. v. Loon—v. d. IJsel. Oosthaven tot de M inderbroederssteeg. Erven A. Meurs, slijter. G. J. Steens Zijnen, dir. kaarsenf. Wed. de Breuk—Bazendijk. Mevr. Wed. Girandin—Gisius. •Ian van der Meer, kap. der inf. Jac. van der Meer, J. v. Nijmegen Schonegevel, com mies der posterijen. A. Sluimer, postbode. A. de Keizer, veerman. 78a G. A. Oudslioorn. 79 Mej. W. Koppenol. G. Bouricius, ontvanger. C. C. J. van Mierop. 80 A. C. C. Verzijl, proc.houder. II. I.lssel de Schepper. directeur kaarsenfabriek. J. Th. v. Schouwenburg, telegraf. D. Terpstra, rector. A. J. B. van der Does, kassier. G. Prince Jr., fabrikant. J. W. Schouten, kaaskooper. Wed.C. A.Schouten—Hoefhamer. N“. 91 tot 103. Minderbroederssteeg. C. Schenk, kleermaker. II. Meeuwezen A. Fennel, werkman. D. van Reede, J. Verhart, pakhuisknecht. Wed. Biickmann .1. Mijngaard, brugwachter. XIT^l 1 A U -«r.v Minnow NAMEN EN BEROEPEN. H. Schouten, kaaskooper. .1. Bats, agent der sleepdienst. R. A. M. Stavenisse de Brauw. A. Dries, hofmeester (leeraar. J. de Vries, kapitein sleepdienst N». 113 tot 118. De Punt. 113 G. den Dunnen, kap. sleepdienst. 114 IL R. Grootenhu\s,ryksboekhoud. Ilia Wed. Goedhart—Hogendoorn. D. Bak, molenaar. J. Bontenbal, Wed. van den Briel-Stofberg. N°. 119 tot 139. Veerstal. H. P. Schim v. d. Loeft.predikant. G.J. van derLindon.sluiswachter. D. Vlas, hennepbeuker. J. A. Raabe, sluiswachter. Wed. Huurman, tapster. 123a Wed. Jonker—van der Ree. 1234 Wed. van Duin—de Jong. .1 B. van Wijk, winkelier. 11. Sluiter, barbier. J. van Oei. winkelier. S. H. van der Nood, naaister. T. Bos, sluisknecht. T. den Held, schipper. A. van Wijk, winkelier. B. J. van der Ree, galanleriën. P. J. Endenburg, zeilmaker. P. J. Revet, verver. C. Rietveld, koffiehuishouder. L. B. van Es, smid. M. Balen, koopman A. N. van Leeuwen, bakker. M. Vermeulen, schippersknecht. .1. Schouten, melkboer. 139a Gez. de Beer. N°. 140 tot 167. NAMEN EN BEROEPEN. Mevr. Wed. van Hoeij Schilthou- wer—van Lakcrveld Blanken. Gez. Hoogendijk. L. A. van Straaten, behanger. J. Rietveld, groenteboer. J. van Reedt Dortland, tabak y sigaren. Wed. Lunenburg—Gabry. H. en J.C. v. d. Kasleelen,kleerm. P. de Jong, houtkooper. .1. SleenholT, oud-pastoor. R. K. Instelling v. Liefdadigheid. L. C Kint. timmerman. Mej. G. W. Roelofs. Dames Saltzer. M. Rozeveld, koopman. A. v.Reedt Dortland,proc.houder. C. Hoogenboom, particulier. M. 1). Wessels, photograaf. W. Konincks, muziek'onderw. D. .1. van Vreumingen. L. P. Weller, kapper. L. N. v. Praag, fabrikant. C II. Steenmeijer, apotheker. W. van Vliet, slo/feerder. Wed. Stolwijk—Bantzinger. G. J. de Jong. J. F. M. Temminck, gep. kap. inf. A. Tliim, wijn Sf gedistilleerd. A. de Raadt, manufacturen. P. de Raadt, A. Cars-van der Schaft. Wed. de Jong—Spruit, winkel. G. van der Zwalm. Mevr. Wed. Lafeber—Mertens. F. Th. Lafeber, kassier. .1. W. Knipscheer, boekhandelaar. Mr. .1. Fortuijn Droogleever, ad vocaat. NAMEN EX BEROEPEN. Laar, garen y band. el—Hinrichs. Mevr. wed. Friese—Prince. G. Haagsman, bakker. H. Groenendaal, notaris. P. van Reedt Dortland,schipper. Mej. A. M. E. Dutilh. H. E. v. Gelder,dir.Machine-fab. R. P. M. van Alderwerelt van Rosenburgh, gep. kapt. O. LI.. Mevr. Wed. van Goor—van Ha ren Neman. W. J. Fortuijn Droogleever. Mr.W.J. Fortuijn Droogleever Jr. J. de Gidts, fabrikant. II. M. Dercksen, broodbakker. G. J. Heetman, societeithouder. Mej. Wed. de Mooij—Stevens. G. A. I). .1 Gabry, orgelmaker. H. Nauw, bakker. H. J. de Voogt, arts. G. C. Fortuijn Droogleever, not. J. B. de Jong, vised N fruit. 164a M. J. W. Linders—Feijen. 166 M. Jonkheid, vleeschhouwer. 167 A. Simons, postdirecteur. N". 168 tot 173. Korte Noodgodsteeg. 17(1 P. B. Verschoor, naaister. 171 B. Punselie, timmerman. 171a A. Groen, kapitein sleepdienst. 172 Wed. van Aalst—de Vries,manuf. 173 E.T. den Hertog, commissionnair. N“. 174 tot 205. Westhaven tot de Gouwe. 174 A. Lagerenberg, spekslager. 17U Mej. A. G. W. J. Overdijk. 173 J. W. F. S. Middelbeek, kaask. Mevr. Wed. Eichholtz—Koomen. 80a H. W. G. Koning, fabrikant. 81

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 8