146 147 233. 9. Fortujjn (C.) smid, Raam O 423. Fraikin (G.) stroohoedenmaker, Achter de Kerk A 20. Frankenhuyzen (M. G. van) chef IJsel-stoomtram Gouda—Oudewater, expe diteur rechtstreeksche dienst Schoonhoven, Crabethstraat Q 232. Frevel (C. F.) luitenant kwartierm., Markt A 140. Frie (wed. H.) in verfwaren, Kuiperstraat K 223. Friese (Mevr, wed.) geb. Prince, Westhaven B 149. Friesenberg (R.) klerk, Crabethstraat Q 232. Furrer (C.), Boelekade R 23 GABRIJ (G. A. D. J.) orgelmaker en pianostemmer, Westhaven B 161. Galen (wed. B. van) garenfabrikante, Varkenmarkt M 226. Galen (wed. D. van), Spleringstraat F 470. Galen (J. van) garenfabrikant, Varkenmarkt M 226. Galen (P. van) bleekersknecht, Robaarsteeg M 136. «Garde (J. A. v. d.) firma v. d. Garde en Vrijlandt, Kleiweg E 62. Garde en Vrijlandt (v. d.) sigarenfabrikanten, Kleiweg E 29. Garde (P. C. v. d.) firma v. d. Garde en Trijlandt, Kleiweg E 29. ••Garden (A. K. v. d.) oud officier, Crabethstraat Q 266. Goederen (D. de) rentenier, Fluweelensingel R 363. en banketbakker, Korte Tiendeweg D 18. en aardewerkfabrikant, Gouwe C 194. en aardewerkfabrikant, Gouwe C 194. A 102. Garden (C. G. v. d.) direct, stoombootmaatsch. d’Usel, Crabethstraat Q 246. Garenspinnerij (Goudsche machinale), Turfsingel P 96. Gastel (wed. A. van) geb. Pinkse, Gouwe C 11. Gastel (wed. J. van) geb. Knoors, Markt A 137. Geelen (W. G. van), Oosthaven B 33. Geelen (W. N. van), Nieuwehaven N 226. Geerling (L.) vleeschhouwer, Lange Noodgodsteeg B 61. ■•Geest (J. W. van der) schoenmaker. Waalstraat A 43. Geest (wed. N. van der) schoenmaakster, Waalstraat A 48. «Geest (W. G. van der) kastelein der Soc. Trede Best", Markt A 93. Geevers (H.) kapelaan, Gouwe C 239. Geitel (A.) scheikundige, Lange Tiendeweg 1) 56a. GELDER (H. EMO van) ingenieur, directeur der Goudsche Machinefabriek, Westhaven B 153. Gelder (M. J. van) onderwijzer in het boekhouden, Westhaven B 164a. Gelissen (J. L.) tuinier, Walesteeg F 60. ’•Gelissen (J. M.) tuinier, Bleekerssingel R 244. Gent (E. van) kantoorbediende, Turfmarkt H 73. Gent (F. van Bovene van), Gouwe C 16a. Gent (wed. G. van) winkelierster, Blauwstraat H 10. Gent (H. G. van) beambte beleenbank, Achter de Vischmarkt I 132a. «Gent (T. van) pottenbakker, Turfsingel P 129. Gerlagh (Mej. J. C. en M. E.), Houtmansgracht M 244a. Gerritsen (H. F. C.) broodbakker, Nieuwehaven N 93. «Gerritsen (J.) in groenten, Korte Groenendaal I 192. Gersom (wed.), Gouwe C 156a. Gestel (wed. K.) verver, Turfmarkt II 50. Geus (S. de) ambtenaar ter secretarie, Wachtelstraat P 182. Gewaltig (J. J.) broodbakker, Spleringstraat F 14. Gidts (Erven C. A. de) timmerlieden, Peperstraat K 254. Gidts (J. de) pijpenfabrikant, Westhaven B 157. ’•Gidts (M. J. de) kantoorbediende, Fluweelensingei R 318. Glesen (C. W.) metselaar, Markt A 145. ••Giessen (A.) in hoeden en petten, Hoogstraat A 127. Gilein (J.) koopman, Lange Tiendeweg D 61. Glasmachers (P.), Verlorenkost O 533. •’Gleuns (Dr. J. S. G.) leeraar Jl. H. Burgerschool, Crabethstraat Q Goederen (L. M. de) koek- Goedewaagen (A.) pijpen- 1 Goedewaagen (P.) pijpen- Goedewaagen Tz. (P.) commissionnair in effecten, Markt Gompers (J.) koopman, Stoofsteeg A 75. Gonda (J.) hoofd der lc kostelooze school. Jeruzalemstraat F Goor (Mej. B. M. van), Westhaven B 153. Goor (Mevr, de wed G. B. van), Westhaven B 155. GOOR ZONEN (G-. B. van) boekdrukkers en uit gevers, Kleiweg E 91. Goor (J. M. Noothoven van) wethouder, firma G. B. van Goor Zonen, Kleiweg E 90. Goorissen (H. F.) balletmeester, Spleringstraat F 79. Goorissen (wed. J.) Gouwe C 163. Goorissen (firma wed. J.) distillateur en in tabak, Waalstraat A 167. «Goorissen (H.) boekdrukker, in kantoor- en teekenbeh., Markt A 142 Goorissen (M. M. J.) tabakskerver en winkelier, Kleiweg E 80. Gosseling (J.) beeldhouwer en tapper, Gouwe C 3. •GöTTE (j. C.) magazijn van ijzerwaren, Waaistraat A 41. Smederij, Keizerstraat K 151. Graaf (A. de) bouwman, Voor-Willes S 17. Graat (N. de) in granen en mesting, Lange Tiendeweg D 37. Graaf (P. de) broodbakker, Lange Tiendeweg D 43. Graat (P. de) Lange Tiendeweg I) 48. Grand (C. la) in manufacturen, Zeugstraat G 39.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 90