148 i49 „Vrede Grand (Ma. la) in manufacturen, garen en band, Kleiweg E 71. Gravesteijn (A.) kastelein, Boelekade R 164. GRAVESTEIJN (G.) in matten enz., Waaistr. A 168. Gravesteijn (J.) koperslager, Korte Groenendaal I 5. Gravestejjn (J.) onderwijzer, Bleekerssingel R 267. Gravesteijn (wed. T.) winkelierster, Lange Groenendaal I 61. Gravesteijn (wed. W.) stalhoudster, Bleekerssingel R 267. Grebe (Mevr, wed.), Turfmarkt H 110. «Grendel (A.), Nieuwehaven N 86. Grendel (wed. A.) Kleiweg E 3a. Grendel (A.) metselaar, Nieuwehaven N 137. Grendel (F.) apotheker en drogist, Korte Tiendeweg D 14. Grendel (G. J.) pottenbakker, Nieuwehaven N 83. Grendel (Mej. L. S.), Gouwe C 232a. Gretser (Mej. S. M.) hoofd der 2' meisjesschool, Turfmarkt H 78. «Griffioen (J.) onderwijzer, Crabethstraat Q 234. Groef (C. van der) commissaris van het stoombootenveer, Vest O 617. «Groen (A.) schipper, Noodgodsteeg B 171. Groen (F. de) bouwman, Spoorstraat Q 217. «Groenendaal (H.) notaris, Westhaven B 151. Groenendal (A.) groentenverkooper, Naaierstraat H 21. «Groenendal (H.) firma Erven C. A. de Gidts, Peperstraat K 234. Groenendal (J. M.) vischkooper, direct, der zwemschool, Vogelenzang M 124. Groenendal (L.) hulpbank van leening, Achter de Vischmarkt I 139. «Groenendal Gzn. (L.) brood- en beschuilbakker, Gouwe C 230. Groos (Mej. G. van) onderwijzeres, Fluweelensingel R 517a. Groot (A. H. de) brood- en beschuitbakker, Kleiweg 31. «Groot (C. de) bouwman, Karnemelksloot R 489. «Groot (H. I. de) koffiehuishouder, St. Anthoniestraat G 113. Groot (Mej. J.) onderwijzeres, Gouwe C 179a. Groot (L. J. C. de) onderwijzer, Karnemelksloot R 281. Groot (N. de) kastelein der sociëteit «de Réunie”, Oosthaven B 38. Groot (T. de) bouwman, Willes S 14. «Grootendorst (J. J.) kleermaker, depót van naaimachines, Waalstraat A 50 en Markt A 97. Grootenhuis (H. R.) boekh. Rijksbel., Punt B 114. Groothoff (Mej. E.) onderwijzeres, Gouw'e C 190. Groothof! (wed.) geb. van Roggen, Gouwe C 190. Grottendieck (J. H.) logementh. en restaur., Spoorstraat R 20. Gruffi (G. de) metselaar, Nieuwehaven N 36. «Grijp (J. van der) tabaksfabrikant, Oosthaven B 13. Gunning JHzn. (Dr. J. H.) preil. Ned. Hero, gem., Crabethstraat Q 224. «Haagsman (G.) broodbakker, Westhaven B 130. Haan (D. de) tapper, Groeneweg L 168. Haar (H. ter) schoenmaker, Waalstraat A 42. Haar (J. de) tapper, Rozendaal M 13. Haas C°. (Gez. de) in modes, garen en band, Markt A 144. Haas (Mej. E. de) vroedvrouw, Turfmarkt A 38. Haeften (Jhr. J. L. A. v.) contr. Rijksbelast., Crabethstraat Q 224. Haga (Mej. M. S.) onderwijzeres, Korte Tiendeweg D 3. «Hagen (C. van), Kattenslngel Q 137. Ham (B. van), Keizerstraat K 143a. «Ham (J..van) bierhandelaar, Turfsingel P 136. Hammen (J. H. van der) rijksveldwachter, Willes S 18b. Hansen (T. J. J.) milit. hulpapotheker, Karnemelksloot R 307. «Harderwijk (C. A.) past, der Oud Bissch. Klerezy, Gouwe C 189. «HARDIJZER (F. X.) koffiehuis „Vrede Best”, Markt A 158. Hardijzer (wed.) geb. van den Bergh, Markt A 134. Harmens (J.) kaashandelaar, Markt A 91 Harting (F.) photograaf, Dubbèlebuurt B 14a. Harting (H J.) photograaf, Dubbelehuurt B 14a. Hartman (J. Btelegraphist, Bogen O 134a. Haverkamp (H.) boekhandel en binder, Turfmarkt H 93. Hazebroek (A.) kuiper, Bleekerssingel R 229 Hazebroek (K.) kaashandelaar, Raam O 220. Hazebroek (K.) kaashandelaar, Lange Tiendeweg I) 28. Hazebroek (S.) kaashandelaar, Keizerstraat K 138. «Heek (J. van) smid, Korte Akkeren P 321. «Heek (J. van) winkelier, Oosthaven B 37. Heemsbergen (Mej. S), Kleiweg E 63a «Heessels (P. J.) schoenmaker, Lange Tiendeweg D 71. Heerkens (B.) winkelier, Stoofsteeg A 76 «Heetman (G. J.) societeithouder, Westhaven B 139. Hegge Zijnen (J. H. van der) luit, der inf., Gouwe C 11. Held (T. den) schipper, Veerstal B 129. «Helden (A A. H. van), Markt A 68a. «Helden (W. N. J van) muziekonderwijzer, Karnemelksloot R 4714 «Hensbergen (P. van) winkelier, Lange Groenendaal I 119. «Herfst Jzn. (Jcommissionnair, Bleekerssingel R 227. «Herman Fzn. (F.) tabak- en sigarenfabrikant, Gouwe C 137. Herman en Zn. (J. F.) in tabak en gedistilleerd, Lange Tiendeweg D 62.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 91