J57 !56 Knoop (Wed. de) gel), v. Wierst, vroedvrouw, Spieringstraat F 40. Knoors (wed. E. J.) geb. Paping, Gouwe C 62. KNOX en PORTLAND (wed.) kassiers, makelaars in effecten, en assurantiën enz., correspondenten le klasse Nederlandsche Bank, agenten van de ’s Gravenhaagsche en Arnhemsche Hypotheek bank voor Nederland, Turfmarkt H 237. Koek (Mevr. wed. A.), Oosthaven B 22. Kock (A. A bierbrouwerij «de Hand", Oosthaven B 22. «Koelman (J. D.), Kattenslngel Q 137. «Koeman (J.) candidaat-notaris, Peperstraat K 87. Koemans (H. P. N.), Fluweelensingel R 337 Koblbrugge (Mej. A. S.) vroedvrouw, Bogen O 138a. «Kok (A.), Rozendaal M 17. «KOK (A.) firma A. Kok en Comp., Kleiweg E 93. KOK COMP. (A.) boek-, muziek-, kantoor- en kunsthandel, staalgravures en photographieën, Hoofd-agenten van het Nieuws van den Dag Kleiweg E 93. «Kok (J. H) in ijzerwaren, Zeugstraat G 89. Kolster (J.) sigarenmaker, Fluweelensingel R 349. «Konincks (W.) muziekmeester, Westhaven B 191. «Koning (H. W. G) fabriek van waskaarspitten, Oosthaven B 80a. Koning (Mej. M. de) Markt A 113 Koning-Munting (Mevr, de wed. de), Peperstraat K 216. Konings (H.) opzichter, Dubbelebuurt L 2a. Konings (J. N.) timmerman, Fluweelensingel R 317a. Koobs (T. J.) hoofopzichter Rhijnspoor, Kattenslngel Q 141. «Kooiman (H.) koopman, Bogen O 146. Kooij (G.) koopman, Vogelenzang M 123d. «Koopman (C.), Bleekerssingel R 203c. Koopman (wed. J. C geb. Weurman, Korte Tiendeweg D 6a. «Kooijman (L.) in aardappelen, Lange Groenendaal I 74. Koopman (M.metselaar, Turfsingel P 61. Koolmees (wed.), Kleiweg E 33a. Koomen (Dames), Gouwe C 33. Koopman (wed. II. C.) machinale breierij, Waalstraat A 42a. «Koot (C. J.) timmerman, Zeugstraat G 36. Koppenol (Mej. W.), Oosthaven B 79. Koppenol (Mej. J. M A. S. M. en M.), Gouwe C 241. «Köring (D.) zadelmaker, Lange Tiendeweg D 33. Kepser (M. M.) in manufacturen, Spieringstraat F 28. «Keijzer (C. de) winkelier, Turfmarkt H 136. «Keijzer (G. de) winkelier, Waalstraat A 170. Kepzer (Jan) barbier, Spoorstraat Q 214. Keijzer (Mevr.) geb. van Oosterhout Hess, Kleiweg E 8a «Kiebert (J H) photograaf, Markt A 136. «Klnt (L. C.), Westhaven B 186. «Kip (D. A.) gep. onderwijzer, Crabethstraat Q 239. «Kist (D. van der) pottenbakker, Raam O 70. Klaus (Mevr, de wed. J.), Turfmarkt II 30. Klaverveld (Pkistenmaker, Nieuwe haven N 22a. «Klep (C. van der) bouwman, Korte Akkeren, P 293. Kleij (N. van der) bouwman, Korte Akkeren, P 330. «Kleijn (A. van der) pypenfabrikant, Raam O 391. «Kleijn (A. W. van der) touwfabrikant, Kattenslngel Q 140. «Kleijn (C van der) stalhouder, Karnemelksloot R 311. Kleijn (wed. C. J. van der) geb Borst, Turfmarkt H 109. Kleijn (E. van der) touwfabrikant, Kattensingel Q 140. «Kleijn (F. van der) pijpmaker, Raam O 388a. Kleijn (J. P van der) onderwijzer, Achter de Vischmarkt I 162. «Kleijn (P. J. van der) broodbakker, Zeugstraat G 10. Kleljn-Verhoef (Mej. I. E. v. d.) onderwijz., Achter de Vischm. 1 162. «Kleijn (S. P. van der), Gouwe C 234. Kleijn (wed. van der), Markt A 89. «Kleijweg (H.) timmerman, Turfsingel P 68. Kleijweg (wed. J.), Turfsingel P 88. Kleijweg (M.) timmerman, Moordrechtsche Verlaat P 130. Klem (Mevr, de wed. J.), Fluw'eelensingel R 362. Klerck (Mej. J. P. en E. C. de), Hoogstraat A 128. Klerck (Mej. J. M. de), Dubbelebuurt B 8a. «Klijweg (K J.) grossier in zout, Crabethstraat Q 241. «Klingen (Jkleermaker, Lange Groendaal 1 67. Klokke van Steenwijk (A, C. H.) O I. ambtenaar, Turfmarkt H 166 Klopper (P. J. H) borstelmaker, Nieuwehaven N 122. Kluis (wed. C) Lange Groenendaal I lil. «Kluijve (A. W. van) horlogemaker, Waalstraat A 161. Kluitman (Wed. H M.) geb. Wuijster, Turfmarkt II 168. «Knaap (C.), Peperstraat K 247. Knaap (C. C.), Peperstraat K 247. Kniililman (F. F.) in garen en band, Markt A 136. «Knipscheer Jr. (J. W.) boek- en muziekhandel, Westhaven B 203.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 95