I a £0 z STEENSMA, Gebroeders BLOEMISTEN. N°. Bestellingen werden aangenomen s 4, 12 15 io ii 16 17 18 81 82 83 84 85 86 87 88 89 N°. 9 59a 60 61 62 63 64 73 74 75 76 78 79 80 Z Ul Ld 54 55 56 57 59 38 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 67 69 70 71 72 31 32 33 34 36 37 19 20 21 22 22a 23 25 26 27 28 29 30 12 T. de Jong, winkelier. 13a A. J. van As, naaister. 14 Ld CO 3 zn /Al 1 gf 2 NAMEN ES BEROEPEN L. Belonje, mandenmaker. Dames Koomen. J. de Mink, boekhouder. J. van Krimpen, koopman. J. Heij, kleermaker. G. D. Heij, onderwijzer. P. Krijgsman, boekhouder. F. AV. Cording, particulier. AV. C. van Dillen, verfwaren. AVed. E. J. Knoors—Paping. P. v. d. Hoek, kantoorbediende. P. C. B. AV.Verschoor, gabelgaard. C. J. Verschoor, onderwijzer. J. Amesz, sigarenmaker. T. van Leersum, gep. milit. - - vplypn hakkp.r TUBFSINGEL 77. NAMEN EN BEROEPEN. AVed Cosijn—van Leent, collectr. staats-loterij. AV. K. v. Zutphen,muzfeta(tera>. AVed. A. van Gastel—Pinkse. J. H.v. d. Hegge Zijnen, luit. inf. G A. C. Hubers van Assenraad, tandarts. T. lie Jong, winkelier. B. Vermeulen, lederhandel. K. A. Enklaar, luit. inf. P. II A. Berlijn, pottendraaier. I. T. Berlijn, F. van Bovene van Gent. R. Joosten, particulier. M. S. Cats, koopman. E. M. Cats, J. v. d. Hoek, aardapp. y groent. C. van Velzen, vischkooper. Mej. H. AV. M. Smits. G. Plascher, voorganger. A. D. van der Pool, kuiper. C. P. Barneveld, marktmeester. O. M. Adegeest, kaaskooper. Mr. D. N. Brouwer, secretaris. F. J. Boer, boekhouder. Wed. AAreurman—Belonje, ondws. A. T. van der Pool, kuiper. J. .1. Zwaaneveld, kleermaker. 30a D. de Jong, behanger. P. J. van der Paauw, verver. Dames Lafeber. S. van Milligen. muziekonderw. A. Nortier, bieren en wijnen. C. G. van Dijk, pottenbakker .1. II. v. Echten opz. waterstaat. Mej. E. C. L. v. Echten.onderws. AVed. Sanders—Lewyt. H. Overeijnder, particulier. G. J van Baaien, fabrikant. J. AV. Brakel. vléeschhouwer. P. Q. Husselson, verver. J. L. Lankhorst. winkelier. 43a C. de Rooij, onderwijzer. 44a IL van der Vegt,kantoorbediende, D Hoogenboom, koopman. AVed. Trier—Spruijt. M. Schouten, koster. A. H. Teene, apotheker. H. van Wingerden. kleermaker. C. Jonker, fabrikant. AV. Kromhout Jr., com. ter secret. Mev. wed. Dupper—Stoelendrayer. 63 63a T. van I 66 B. Beszelzen, bakker. 66« Mevr. Luijten—Ellerman. AVed. D, J. Kamper-Honkoop. K. Kooij. stalknecht. Wed. Kleijnenburg—Prince. P. Hornes, spekslager. W. Begeer, sigarenmaker. T. de Hoog, schipper. J. Sparnaaij, koopman. Wed. Begeer—van der Helm. Th. Stigter. schipper. J. Coster, fabrikant. F. S. Sparnaaij, fabrikant. J. Sterkenburg, melkboer. Wed. J. C. Sibbes. 80a J. Beitscbat, reiziger. P. Bokhoven, pottenbakker. G. Lujjendijk, timmerman. H. van Maaren, schoenmaker. J. G. Versnel, kleermaker. AVed. F. C. Pouwels—Smits. P. S. v. d. Staal, commissionnair. N". 86 tot 91. Galgeveld. A. Hooimeijer, werkman. J. Schouten, metselaar. M. van Vlaardingen, naaister. J. van Kempen, onderwijzer. 89a K. Fonlijn, schipper. 894 J. Peters, fabriekwerker. 90 D. Vonk, ko/Jiehuishouder. 91 C. de Kuijper, melkverkooper. N°. 91a tot 94d. Plantsoen tot de kostelooze school nu. 2. 914 J. Roggeveen, fitter. 91c J. A. van ’tHoen, schipper. 91<Z Wed. van der Vloot. Z I— Ld I I— O I— Z Ld Ct Ld Ld

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 9