I 1 I ff ed. A PINO. I I I Gouda, Markt A 62. veautés voor elk Seizoen, r 4 f MJkGrVLZI JN S EEDS VOORHANDEN: de N Uitrustingen voor Oost- en AVest-Inclië. r- S Q O CÜ X C© C® o a I Ti S go S» n o 2 có 'AA/V*- '\'VW--■WV -aa/W^- VAN HeersB-raKinflerHecfliEistetten. 3 -Av*W -vV\/\/v CO 5 S3 JM »-► SM 90 "1 Q jx •z g- ■JU er w- »3 CD a. 3 CD Q- CD - */y\A/v-—(r,ff» '^'r'rv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1893 | | pagina 1