2 J-ong zoon. CORNS. JONKER ZOON, IS Ian de M) akkistenfabriek en Kattensingel Q No. 57 en 58, GOUDA. Telefoonnummer 105. Q-toornhoutza gerij. ÊH Fabrikant van Goudsch Aardewerk. BEGRAFENIS-SOCIETEITEN. 198 W. Begeer Lz., bode. Th. Schmidt, commissaris. C. P. W. DessingPzn., Onderl. Glas-verzekering-maatschappij ,,de Unie”. Gevestigd te Gouda. C. G. van der Post, directeur. M. J. Oosterling,commissaris. Fabriek: Turfsingel P 134. I - I „Gouda”, -Agent Nederl. Transportverz. Maatschappij te Rotterdam. J. VERMEIJ, Agent der Maagdenburger Brandwaarborg-Maatschappij. G. van der WANT G.Czn., Agent der Maatschappij van Algemeene Assurantie tegen gevaren van Brand en Gasontploffing en van „Algemeene assurantie op het leven,” beide te Brussel. B. H. van der WERVE, Agent der Assurantie Maatsch. tegen Brandschade de Nederlanden te ’sGravenhageen der Levensverzekering dejVennootsch. «Neder land" te Amsterdam J. J van UIJE, Agent der Glasverzekering Maatschappij „Prudentia” te Amsterdam. Onderlinge Brandverzekering-Maatsehappij Uitsluitend voor de Gemeente Gouda. Mr. M. M. Schim van der I N. van Krimpen. Loeff, voorzitter. j W. Bokhoven. H. J. NederhorstSr.,twz(Z.-wz. J. Breebaart Lz. A. van Reedt Dortland, secretaris-penningmeester Kantoor: Turfsingel P 144. Telefoonnummer 73. Bloempotten, Waterfilters enz. Handel in Binnen- en Buitenlandsch Grof Aardecuepk, ^Fuiken. Inmaakpotten. JVlagazijn van Wit en Gedecoreerd pi^n flardemerk. i kristal en Glastuerk. Porselein. Waschstellen. I Tafelserviezen, tuit en gedecoreerd. Lampen, Lampenkatoen enz. Begrafenis-Societeit. Onder de zinspreuk: J. A. Biezenaar, directeur. W. Kromhout, P. W. Kamphuizen, D. G. v. Vreumingen, comm. C. van Berkel, «Gedenkt te sterven". E. J. v. d. Heijden, commiss. G. v. d. Want G.Czn.,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 101