I 203 202 12. Joh. Mulder, voorzitter. P. J. Schlosser, secretaris. De Zalm, Markt. De Harmonie, Markt. Het Schaakbord, Kleiweg, Restauratie. De Romein, Kattensingel. Zomerzorg, Spoorstraat, Restauratie. Hotel Kreiken, Markt, Restauratie. Dr. A. Montagne Izn. Dr. A. C. A. Hoffman, Homoeopatisch Arts. J. J. Cramer, Tandarts. Nut en Vermaak, Oosthaven, Concertzaal. Kunstmin, Boelekade, Con cert- en Schouwburgzaal. Concordia, Westhaven, Con cert- en Schouwburgzaal. Het Schaakbord (Bovenzaal), Kleiweg. M. G. Begeer, voorzitter. G. Rietveld, secretaris. L. van Wingerden, commiss. Verhuurders van Lijkkoetsen. Joh. A. C. de Goeij. J. N. Both. Onderstandskas voor zieke en gewonde Werklieden. Onder de zinspreuk: „Draagt elkanders Lasten". Bestuur. D. van der Vooren, commis saris en waarn. boekh. penningmeester Dr. P. J. A. Levedag. Dr. P. Scheltema. Publieke Lokalen. Hotel Kreiken, Markt. De Harmonie, Vrede Best, Zomerzorg, Spoorstraat. De Unie, Lange Groenendaal. Oranje en Nederland, Turf markt H 180 (midd. deur). Ziekenfonds „Genot door Voorzorg”, opgericlit in 1863 te ’s-Gravenhage. Directeur, W. de Boer, te ’s-Gravenhage. Geneeskundigen. E. Grendel, apotheker. Bode, T. Binnendijk. Logementen en Koffiehuizen Het Schippershuis, Veerstal. Café Belvédère, Markt. Café Vrede Best, Hotel, Café Restaurant, Cra- bethstr. tegenover het Station. Café Unie, Lange Groenend. Het Maastrichtsche Bierhuis, Lange Tiendeweg. Publieke Verkoopingen van roerende goederen, gehouden wordende door G. C. Fortuyn Droogleever, in de Peperstraat K 232. J. J. A. Montijn, in de Nieuwsteeg E 16/17 bij den Kleiweg. Bijzondere Lokalen. Stadhuis, Markt A 170. Bank van Leening, St. Anthoniestraat G no. Gasthuis (St. Catharina), Oosthaven B 21. Stads Erf, Turfmarkt H 143 en Nieuwehaven N 34. Bouw- en Woningtoezicht (Bureau) Spieringstraat F 88. Stads Librye en Archief, Oosthaven B 20. Arti-Legi, Markt A 89. Wees- en Aalmoezeniershuis, Spieringstraat F Bestedelinghuis, Rotterdamsche Veer O 548. Mannenhuis (Oude), hoek Molenwerf en Spieringstraat F 11. De Goudsehe Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp. Bestuur. I A. van Hertum, penningm. De Geneeskundigen worden per visite, de geneesmid delen worden uit de Apotheek der Vereeniging, Kleiweg E No. 100, verstrekt. Apotheker, A. Latenstein. Aan deze Vereeniging zijn verbonden en kunnen de leden naar verkiezing laten ontbieden de Heeren Dr. J. H. Bakker Niemeijer. H. J. de Voogt. Dr. P. J. A. Levedag. M. Spruijt. Dr. P. Scheltema.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 103