205 204 Schutterskamer (De), in Arti-Legi, Markt A 89. Schutterij Rustkamer, boven het geb. „de Waag' Markt A 95. J n Hulpbank (De), in 't Gasthuis Oosthaven 21. v. ’t Burgerl. Armbest. (De), in dearmkamer F 10. Gosikui cn, 3 ö3. „Vrede Best”, Markt A 91. „Ons Genoegen’’, Boelekade R. 89. „R. K. Leesvereeniging”, Westhaven B 182. Gebouw R. K. Volksbond, Westhaven B 159. Rijks Post- en Telegraafkantoor, Westhaven B 167. Kazerne (De), Varkenmarkt M 250. Militair Tehuis, Peperstraat K 75. Waag (De) Markt A 95. Keurmeester v. Vleesch en Visch (Bureau) Achter de Waag. Luitenant-Kwartiermeester (Bur. v. d.), feruzalemstraat F 8. Vischmarkt (De Overdekte), Lage Gouwe nabij de Wijdstraat. Gasfabriek (De Gemeentelijke), Rotterdamsche Fra'0542. Waterleiding (Kantoor der), Korte Tiendeweg D 13. Gend Loos (Expeditie-Kantoor Van) Markt A 48. Vergaderzaal v. d. Gezondh Commissie, Spieringstraat F 88. Wijkverpleging van de Herv. Gemeente, Westhaven B 197. 5 5 V ct i 1 J.Y.L vJ xJ C1 Lz 11J V J C7~U H IXJ O A O Lokalen „Heil des Volks”, Peperstraat K 229, 'Wilhel- minastraat M 73 en Heerenstraat P 485. Lokaal „Leger des Heils”, Rozendaal M 15. Lokaal Jeruël, Wilhelminastraat M 206. Kantongerecht (Het) in Arti-Legi, Markt A 89. Politie-bureau, Markt A 149. Vrouwenhuis (Oude), St. Elisabeths-Gasthuis, Kleiweg, E 22. Mannen- en Vrouwenhuis (Israëlitisch) Oosthaven B 51. Armkamer (De), Jeruzalemstraat F 10. Dames-Gesticht (Hoffmans-Gesticht), Oosthaven B 82. Volksgaarkeuken (Hoffmansstichting), Keizerstraat K 139. Museum van Oudheden op Arti Legi Markt A 89. Gymnasium, Westhaven B 155. School (Avond-) voorAmbachtslieden,7/oz//zzz«zzj'^rz'rz<:^/M27o. (Rijks Hoogere Burger-), Lange Tiendeweg D 42. N°. 1, jeruzalemstraat F 9. N°. 2, Nieuwehaven N 137. N°. 3, Keizerstraat K 120. N0, 4, Prins Hendrikstraat P 289/2. voor Jongens (ie Burger-), Groeneweg L 24. (2e Burger-), Lance Groenendaal I 103. Meisjes (re Burger-), Nieuwehaven N 249. (2e Burger-), Turfmarkt H 91. (Jongens Herhalings-), in 't gebouw der School W1. (Meisjes Herhalings-), in 't gebouw der SchoolW2. voor Volwassenen in 't gebouw der School N° 3. voor Chr. Nat. Onderwijs, Lange Groenendaal}. iqa. (Vrije), op Gereform. Grondslag, Keizerstraat K 109. (van de R. K. Liefdadigheid), Westhaven B 184. voor Jongens (R. K.) Gouwe C 24. (re Openbare Bewaar-), jeruzalemstraat F 9. (2e Openbare Bewaar-) Nieuwehaven N 136. (Muziek-), Westhaven B 196, van Mej Belonje, Gouwe C 28. Belasting (Kantoor van 's Rijks), Gouwe C 203. Belasting Buitengemeenten (Kantoor van ’s Rijks), Cra- bet hst raat Q 214. (Kantoor v. d Inspecteur d. Rijks), Gouwe C 203. (Kantoor van den Gemeente Ontv.), Markt A 149. Registratie (Kant, der), Westhaven, B i^ingang Peperstraat. Vermogensbelasting en Registratie (Inspecteur der), Turf markt H 247. Rijkswaterstaat (Bureau) Krugerlaan SS 2. Provinciale Kleiweg E 64, achter. Ijker (Kantoor van den), Groeneweg L 23. Kinderbewaarplaats (De), Lange Groenendaal I 70. Werkinrichting (De), Groeneweg L 119. Leesbibliotheek v. ’t Departement tot Nut van’t Algemeen, Korte Noodgodsteeg B 172. Volksleeszaal, Korte Noodgodsteeg B 172. Spaar- en Spaarbank Sociëteit „De Réunie”, Oosthaven B 38.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 104