Beslist de goedkoopste gelegenheid. A Vertrek van uur. en Expeditiën voor het Buitenland. Kermis- en Nieuwjaarwenschen is ons personeel verboden. Chef van Dienst: te Amsterdam J. SCHEFFEL. Gouda W. F. JAARSVELD. De Directie. WOUBRUGGE, ROELOFARENDSVEEN, OUDE WETERING, HAARLEMMERMEER AALSMEER. de diensten Woensdag 11 De vaart geschiedt langs WADDINGSVEEN, BOSKOOP, GOUWSLUIS, ALFEN A/D RIJN, ’s MOLENAARS, met uitzondering van de diensten Woensdag u uur van GOUDA en Vrijdag 10 uur van de ZAANSTREEK, welke vaart geschiedt langs: DE GOUWE, DE AAR, DEN AMSTEL, AARDAM, KATTENBURG, TOLHUIS, VROUWENAKKER, UITHOORN, en OUDERKERK. Te Gouda in verbinding met Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk, Gouderak, Stolwijk, Berg-Ambacht, Oudewater, Hekendorp, Reeuwijk en geheel Zuid-Holland. Te Amsterdam met geheel Groningen, Friesland, Drente, Overijsël en Noord-Holland. GOUDA naar AMSTERDAM eiken avond 7 uur. AMSTERDAM naar GOUDA 5 GOUDA naar de ZAANSTREEK Dinsdagmorgen 5 uur, Woensdag en Donderdag v.m. 11 uur. GOUDA naar ALKMAAR Donderdag v.m. 11 ALKMAAR naar GOUDA Vrijdag n.m. 2 uur. de ZAANSTREEK naar GOUDA Woensdag, Vrijdag en Zaterdag v.m. 10 uur. V 5)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 110