NAAMLIJST DER INGEZETENEN. 219 Telephoon Aalst (wed. van) geb. de Vries. Wijdstraat A 169. Aalst (M. van) koopman Wijdstraat A 169. Abbema (A.) smid Zeugstraat G 93. Abbema (J.) labriekswerker Wachtelstraat P 183. Abbema (P schoenmaker Achter de Vischmarkt I 141. Abelrnan (wed. K.) geb. Tobij, Spoorstraat Q 181. Ackermann (P. J.) sergt.-maj inf. Cornells Ketelstraat R 341c. Ackoij (E. van) kantoorbediende Gouwe C 103a. Adams (wed.) geb. Goorissen Gouwe C 222. Adrichem (J.) touwslager Raam O 5. Aelst (A. C. van) kruidenier Markt A 133. Agentschap Rotterdamsche Brandwaarborg Maat schappij, Gouwe C 26, Agten (C. H. van) Lange Groenendaal 1 30. Agten (II.) sigarenmaker Vrouwensteeg H 201. Agten Hbleekersknecht Vrouwensteeg H 205. Agten (J. E.) touwspinner Heerenslraat P 641. Agten (K. C touwspinner Rozendaal M 13. Agterberg (G) sergt-maj. inf. Gouwe C 200a. AKERBOOM (B. VAN DEN), Schipper op Haarlem en Leiden, Gouwe C 143. rfjag 132 Akker (G. v. d.) bakkersknecht Vorstmanstraat P 453. Akker (P. v. d.) bakkersknecht Heerenslraat P 489. Akkerman (H.) agent van politie Boelekade R 232 Akkerman (K.) agent van politie Jan van der Heijdenstraat R 50 Akkerman (R.) boekdrukker Ridder van Catsweg S 177. Alberts (I. A.) winkelier Korte Tiendeweg D 10. Alblas (J. C.) fabriekswerken Heerenstraat P 632. Alblas (N.) Crabethstraat Q 232a. Alfenaar (A.) Tuinstraat L 296. Alpbenaar (B sjouwerman Fluweelensingel R 638. Amerom (Mej C. C. W. van) onderwijzeres Turfmarkt H 181. Amerom (Mej P. W. van) gep. onderwijzeres Turfmarkt H 181. Amesz (wed. D.) geb. Lugthart, Naaijerslraat H 27. Amesz (J sigarenmaker Gouwe C 64. Amesz (J.) timmerman Turfmarkt H 40. Amesz (W.) timmerman Heerenstraat P 518. Anders (A touwspinner Buurtje P 56 Anders (Wed. A. F.) geb de Vroege, Cappenersteeg G 25. Anders (J.) kleermaker Kruidenierstecg O 207. Anders (J.touwspinner Haagsche poort E 37. Anders Jr. (J.) fabriekswerken Scheltemastraat P 363. Anders (T.) borstelmaker Buurtje P 38. Anker (P fabriekswerker Baanstraat L 80. Anker (H.) fabriekswerker Nonnenwater O 1. Anker (Wed. H.) geb. Blom opzichteres kaarsenfabriek Nobelstraat O 249. Anker Wzn. (J koopman Karnemelksloot R 373. Anker (K) arbeider Jaagpad Q 34a. Anker (K.) loodgieter Nobelstraat O 262. Annaars (J.) vrachtrijder Kattensingel Q 134. Annaars (K vrachtrijder van Strijenstraat Q 103. Annaars (L W.) schepenjager Jaagpad Q 18. Annaars (P.) vrachtrijder Jaagpad Q 36 Antheunis (P. F.) beeldhouwer Achter de Kerk A 18. Appel (A.) kistenmaker Groeneweg L 8. Appel (A.) pottenbakker Kees Faasens Rolwagensteeg F 34a. Appel (A.) touwspinner Varkenmarkt M 228. Appel (P.) bakkersknecht St. Antlioniestraat G 117a. Appels (C fabriekswerker Raam O 440a Ardenne (C van) fabriekswerker Baanstraat L 98 Ardon (A. M schilder Lange Groenendaal 1 22. Arends (E.) banketbakker Turfmarkt H 187 Arends Co. (G. J D.) Herstelplaats van Stoom- en andere Werktuigen, Kattensingel Q 67. 84. Arends (G. J D firma G. J. D. Arends Co., Kat tensingel Q 121. Arentz (J. G.) muziekonderwijzer Spieringstraat F 87. Aret (J.) verlakker Karnemelksloot R 340 Aret (J.) brievenbesteller Ussellaan le dwarsstraat R 618/r. Aret (J P.) touwslager Wilhelminastraat M 69. Arts (J.) stukadoor Jeruzalemstraat F la. Arts (J. P) barbier Lange Tiendeweg D 701»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 111