22J 224 Bijl (wed. van der) geb 197. D 81. 43. Bergh (C. C van den) z. M. administrateur Jeruzalemstraat F 5. Bergh (W. van den) los werkman P. C Bothstraat S 119. Bergh (W. J. van den) kaashandelaar Fluweelensingel R 714. Bergman (J.blikslager Voorwilles S 36 Bergman (W.) telegrafist S. S. P. G Bothstraat S 123 Berkel (wed. van) geh. de Vos, Kleiweg E 33a. Berkel (A W. van) suikerbakker Zeugstraat G 8. BERKEL (C. VAN) in Ijzerwaren, Kleiweg E 68. Berkel (wed. G. H. van) geh. Driessen, loodgieterij Gouwe C 212 Berkel (T. A. van) koperslager Kleiweg E 98. Berkelhach van der Sprenkel (J. W.) predikant Crabethstraat Q 321. Berlijn (G.) schoenmaker St. Anthoniestraat G 116. Berlijn—Nieuwerkerk (G. J in dameshoeden Gouwe C 238. Berlijn (H kantoorbediende Gouwe C 238 Berlijn (wed J. T.) geh Koppendraaier, Achter de Vischmarkt I 137. Berlijn (L.) brievenbesteller Bockenbergstraat P 794. Berlijn (P.) werkman Achter de Vischmarkt I 163 Berlijn (P. H. A stoffeerder Raam O 279. Berlijn (V.) timmerman Achter de Vischmarkt I 133. Bernsen (J.) firma Knoors Co. kaaskooper Korte Tiendeweg D 5. Berntzen (H. T. G.) winkelchef Cornells Ketelstraat R 541g. Bertels (wed. A. J.) geb. Kabel, Peperstraat K 218. Bertels (J. T.) tapper Kleiweg E 32. BERTELS (P J) Huis- en Decoratieschilder, Kleiweg E 76. BERTELS Jz (W. M) Nieuwe Goudsche Melkinrich ting, Kleiweg E 4, Nieuwsteeg E 11. Bertheux (A.) inspecteur van politie Kattenslngel Q 179. Bessem (H.) kantoorbediende Markt A 137a. Beszelzen (B.) Gouwe G 66 Beszelzen (L E broodbakker Gouwe C 65. Betzold (E.) houtzager Onder de Boompjes P 279 Beudeker (J. M. F in gedistilleerd Gouwe C 233. Beukelman (C.) kantoorbediende Gouwe C 176. BEUKHOF (W. AFirma G. J. D. ARENDS Co Kattensingel Q 67, Beun Jr. (J. G. de) reiziger Turfmarkt II 45a. Beun (J. C. de) bediende Geuzenstraat L 42. Beun (K. J. de) touwspinner Kattenslngel Q 53. Beuzekamp (A. H.) muziekonderwijzer Fluweelensingel R 662a. Beuzekamp (H. J.) goudsmid Hoogstraat A 107 Beuzekom (J. P. van) schoenmaker Boelekade R 31. Beuzekom (M. van) beambte bank van leening Nieuwe Haven N 26. Bezem (A.) smid Graaf Florisweg S 92. Bezem (A. A.) fabriekswerker Kuiperstraat K 196a Bezemer (C kotfiehuishouder Veerstal B 134. Bezemer (G. J.) reiziger Fluweelensingel R 701a. Biewenga (I. J.) winkelier Hoogstraat A 117. Biezenaar (wedgeb. van Catz, Wachtelstraat P. 228. Biezenaar (Gebrgarenfabrikanten Wachtelstraat P 229. Blezenaar (Gebr.) kassiers Gouwe C 178 47. Biezenaar (H. P.) kaashandelaar Gouwe C 178. Blezenaar (J. A in effecten Gouwe C 178. BIEZENAAR Jz. (J. B.) Agent Assurantie De Jong Co. Gouwe C 178. Bjj (J van der) ladingweger Staatsspoor Jan van der Heidenstraat R 49. Bijl (A.) molenaar Bockenbergstraat P 793 Bijl (A. van der) pakhuisknecht Achter de Vischmarkt I 132a. Bjjl (wed. van der) geb van der Sanden. Gouwe C 38a. BIJL (J. C.) banketbakker en kok, Markt A 52 <®^18. Bijl (Lscheepmaker Vrouwesteeg H 212 Bijl (P.) molenaar Heerenstraat P 302. Bijl (T van der) Plantsoen R 630. Bik (C. J.) koopman Prins Hendrikstraat P 311. Bik (F. G.) koopman Korte Tiendeweg D 83. Bik (G.) koster Oud R. K Kerk Gouwe C 177a. Bik (G. G.) koopman Groeneweg L 227 Bik (G. J.) kleermaker Lange Tiendeweg D 63. Bik (H. J meubelmaker Ooslhaven B 34. Bik (I.) Gouwe C 59. Bik Jr. (I.) kruidenier Kuiperstraat K Bik (J.) Spieringstraat F. 30a. Bik (J.) timmerman Veerstraat P 104A. Bik (J. G.) winkelknecht Vorstmanstraat P 441a. Bik (J. H.) meubelmaker Vest O 611a. Bik (J J.) behanger Spieringstraat F 30. Bik (P schoenmaker Korte Tiendeweg Binee (D.) zadelmaker Geuzenstraat L I Binee (D.) metselaar Nieuwehaven N 108. Binee (D metselaar Nieuwehaven N 105. Binee (J.) metselaar Boelekade R 142. Binee (J.) schippersknecht Jaagpad Q 12.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 114