247 246 en vernissen Doornik (A. C smidsknecht Verlorenkosl O 322. Doornik (A H sigarenmaker Nleuwehaven N 103. Dorias (J. C groothandel in ko[fie en thee Westhaven B 204 Dorp wed P. van) winkelierster Gouwe C 103. Dorrestijn (wed. J.) geb. van der Linden Gouwe C 162a. Dorrestijn (W. J.) boomkwee.ker Gouwe C 162a.. Dorst (tinna A. van) in visschersgaren enz. Varkenmarkt M 246. Dorst (wed. J. van) geb. van Blokland Botermarkt A 68. Dorst (L. L. van) timmerman Markt A 100. Dort (G. van) winkelier Turfmarkt H 170. Dort (Gez. van) in modes Turfmarkt H 170. Dort (W. van) in garen en band Lange Groenendaal I 14 Dorth (A. A. van) le comm, ter secretaire Kleiweg E 71a Dortland (A. van Reedt) kassier Weslhaven B 188. Dortland (wed. A geb. den Haan Turfmarkt H 249. Dortland A.) firma wed. Knox Dortland, Turfmarkt II 232. Dortland (F.) smid Nieuwe Haven N 98. Dortland (G.) sleeper Hoefsteeg F 101. Dortland (G.los werkman Paradijs M 34. Dortland (J. van Reedt) in tabak en sigaren Westhaven B 180. Dortland (J werkman Hoefsteeg F 107. Dortland (J. A.) firma wed. Knox Dortland, Turfmarkt H 249 r£s810 Dortland (M.) mandenmaker Tuinstraat L 315. Dortland (P van Reedt) schipper Westhaven B 152. Dortland Co., kassiers en commissionnairs in effecten. Westhaven B 187. Dozy (J.) boekdrukker IJssellaan 1e dwarstraat R 6180 Draaü (A. van der) sjouwerman Eerste Kade R 337. Draaü (A. van der) koopman Kuiperstraat K 214. Draaij (H van der) stukadoor Gouwe C 83. Draaü (P. van der) koopman Lange Groenendaal I 122 Draanen (wed J H. van) geb. Kisman Groeneweg L 202. Draanen (M. van) koopman Groeneweg L 139. Drielen (H. van) winkelier Komijnsteeg K. 46. Drielen (J. van) loopknecht Spleringstraat F 42. Dries (wed. A) tapster Lange Groenendaal I 111. Driesten (wed. van) geb. Parker, Turfmarkt H 170a. Driesten (G. W. van) kantoorbediende Turfmarkt 170a. Driesten (W. G van) notarisklerk Turfmarkt H 177. Droogleever (G C Fortuyn) notaris Westhaven B 163. Drost (A 4 winkelier Korte Tiendeweg D 4. Droste (T. J.) boekhouder Raam O 417a. Dulir (J A fabriekswerker Tuinstraat L 288 Dujjm (J. J.) aannemer Peperstraat K 70. 136. Duijn (M N. van) pijpenfabriek Peperstraat K 239. Dujjnstee (H. A M.) tapper en slijter Markt A 130. Duüs (1.) winkelier Korte Groenendaal I 198 Duyvendük (L. van) scheepmaker Voor Willes S 31. Duin (wed van) geb de Jong, Veerstal B 123b. Duin A. van) smid Kleiweg E 33. Duin (A. N van) pypmaker Peperstraat K 240. Duin (C. P.) gep. serg. majoor Krugerlaan SS 8. Duin (J. van) bankwerker Geuzenstraat L 43. DuinJ J van) timmerman Achter de Vischmarkt I 167. DikhoolT (A. H.) stoker Paradys M 26. DikhoolT (J. P.) los werkman Raam O 342. Dill (J. O.) ambt. S. S. Graat Florisweg S 76. DILLEN ZONEN (C VAN) in lakken Wijdstraat A 162. Dillen (wed. W. C. van) geb. van Gelder, Gouwe C 60 Doeland (H.) koetsier Tuinstraat L 298 Doeland (J spoorarbeider Ridder van Catsweg S 204. Does (mej. C. C. J. van der) Oosthaven B 86. Doggenaar (M machinist Paradijs M 27. Dogterom (A.) aannemer Turfsingel P 128 Dongelmans (wed.) geb. Sandmann, Markt A 148. Dongelmans (A. J.) vleeschliouwer Raam O 196 63. Dongelmans (J.) touwspinner Nieuwe Haven N 238. Dongelmans (J.) vleeschhouwer Tuinstraat L 263. Dongelmans (J sigarenmaker Lemdulsteeg M 166. Dongelmans (wed. C.) geb. de KruilT, Raam O 220/'. Dongelmans (wed. E.) geil. Bloetnendaal Kleiweg E 73. Dongen (wed. J. C. van) geb Blom Noodgodsteeg B 60a. Dongen Bolding (Gez. van) naaisters Keizerstraat K 128a. Dongen Bolding (J van) winkelbediende Gouwe C 38. Dongen Bolding (J. E van) timmerman Vest O 378. Donk (G kuiper Vlamingstraat O 364a. Donk (J fabriekswerker Wilhelminastraat M 66 Donk (M.) sigarenmaker Doelesteeg L 233. Donker (wed G.) geli den Houdfiker Spoorstraat Q 194a Donker (J A.) sigarenfabrikant Markt A 137. Donker (L. J.) fabriekswerker Vorstmanstraat P 447. Donnai (J H barbier Gouwe C 101

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 125